Laatste ronde voor populaire aftrekpost

Bril, gehoorapparaat of een abonnement op de cardiofoon nodig? Deze en andere 'buitengewone uitgaven' vormen voor honderdduizenden mensen een dankbare ­aftrekpost. Daar komt binnenkort verandering in, dus trek ze af nu het nog kan.
LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2008. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.

In de aangifte over 2007 kunt u nog gebruikmaken van een interessante aftrekpost voor velen: de buitengewone uitgaven. U bent niet de enige die dat doet, want inmiddels maakt 60 procent van de ouderen gebruik van deze maatregel. Met grote gevolgen. Werd er in 2001 op deze manier nog 125 miljoen euro uitgekeerd, in 2006 kostte de regeling de staat 1,8 miljard euro.

De overheid heeft de indruk dat het geld niet op de goede plek terechtkomt. De maatregel is namelijk bedoeld om vooral chronisch zieken en gehandicapten een fiscaal voordeel te bieden als tegemoetkoming voor extra (ofwel ‘bijzondere’) uitgaven. Sinds 1 januari 2008 is deze maatregel daarom beperkt. Vanaf 2009 wordt de aftrekpost zelfs helemaal afgeschaft.

Wat verandert er?
Wanneer u volgend jaar aangifte doet over 2008 bestaat de buitengewone ­aftrek ziektekosten nog wel, maar dan kunt u de standaardpremie voor de zorgverzekering (over 2007: €1059) niet meer aftrekken. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering mag u dan niet meer opvoeren. De premie voor een aanvullende ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld voor tandartskosten) mag u volgend jaar nog wél aftrekken.

Er staat wel iets tegenover deze versobering van de buitengewone aftrek. De drempel wás namelijk 11,5 procent van het verzamelinkomen, maar wordt in 2008 verlaagd naar 1,65 procent van het verzamelinkomen. Desondanks zullen een heleboel mensen die over 2007 nog net een aftrekpostje hadden, in 2008 buiten de boot vallen. De overheid verwacht in ieder geval op deze manier zo’n 400 miljoen euro te bezuinigen.

Voor mensen die te weinig belasting betalen om geld terug te krijgen, blijft in 2008 ook de tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU-regeling) bestaan. Om er gebruik van te maken, moeten rechthebbenden echter wél aangifte doen. De fiscus controleert dan automatisch of u ervoor in aanmerking komt.

Met ingang van 2009 wordt de gehele buitengewone uitgavenregeling afgeschaft. Iedereen zal het dan moeten doen met de (gedeeltelijke) vergoeding uit de basisverzekering.

Nieuwe plannen voor chronisch zieken
Wat gebeurt er na 2009 met degenen voor wie de maatregel eigenlijk bedoeld was: de chronisch zieken en gehandicapten? Zij hebben nog steeds te maken met hoge extra kosten, maar kunnen vanaf 2009 – net als anderen – geen aanspraak meer maken op een fiscale tegemoetkoming.

De overheid lijkt af te stappen van het idee om deze groep fiscaal te compenseren. Reden: ondanks alle inspanningen om de regeling eerlijker te maken, kon toch maar 50 procent van de chronisch zieken en gehandicapten gebruikmaken van de aftrekmogelijkheden.

De regering denkt nu aan een subsidie­regeling die de gemeenten misschien moeten gaan uitvoeren. Volgens de huidige plannen zou vanaf 2009 voor iedere gehandicapte en chronisch zieke de mate van beperking in het dagelijks functioneren vastgesteld moeten worden. Daaraan wordt dan een min of meer vaste vergoeding gekoppeld.

De overheid hoopt er op deze manier voor te zorgen dat alle werkelijke extra kosten die mensen met een handicap of chronische ziekte in het dagelijks leven maken, voor vergoeding in aanmerking komen.

De patiëntenverenigingen wijzen echter op de grote kans op rechtsongelijkheid als de regeling moet worden uitgevoerd door gemeenten. In een arme gemeente ontvangen de gehandicapten misschien minder en gaat het geld op aan andere zaken. De regeling blijft dus onderwerp van gesprek. In Geld & Recht houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie is ook verkrijgbaar bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, telefoon 030-297 04 04 of www.cgraad.nl.

Tip: noodzake­lijke ­uitgaven alvast in 2008

Omdat de regeling voor buitengewone uitgaven in 2009 ­definitief vervalt, kan het lonen om goed uit te zoeken of het verstandig is bepaalde zaken alvast in 2008 aan te schaffen. Denk daarbij aan een bril, gehoorapparaat, of uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte. Dat kan ervoor zorgen dat u de drempel haalt en de kosten kunt aftrekken om belasting te besparen. Alle 65-plussers mogen in ieder geval een bedrag van €821 opvoeren om voor deze drempel in aanmerking te komen.

Dit kunt u nog aftrekken voor 2007
Hebt u in 2007 extra kosten gemaakt in verband met ziekte of een handicap? Deze kosten kunt u in de huidige aangifte voor de laatste keer helemaal of gedeeltelijk opvoeren als aftrekpost. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van uw inkomen en van de hoogte van de extra uitgaven. Het totaal van de uitgaven mag u alleen aftrekken als u de niet-aftrekbare drempel overschrijdt. Deze drempel bedraagt over 2007 11,5 procent van uw drempel­inkomen (dat is ruwweg het totale inkomen van box 1, 2 en 3). Bovendien geldt een minimum drempel­bedrag van €793. Zijn uw kosten lager dan dit bedrag, dan kunt sowieso niets aftrekken.

Als u wél mag aftrekken, geldt: u mag in ieder geval de kosten aftrekken van hulpmiddelen die u helpen ‘normale lichaamsfuncties te vervullen’, waartoe u zonder dit middel niet in staat zou zijn. Voorbeelden van ‘bijzondere uitgaven’ die u geheel of gedeeltelijk kunt opvoeren, zijn onder meer:

 • De kosten van een bril en/of een gehoorapparaat. 
 • Premie zorgverzekering (maximaal €1059, met aftrek van eventuele zorgtoeslag).
 • Een haarstuk, pruik of toupet op medisch advies of in verband met chemokuur.
 • Abonnement op de ­cardiofoon.
 • Telefoon met grote toetsen voor MS-patiënten.
 • Computerbril, contactlenzen.
 • Steunzolen.
 • Pacemaker (dat deel van de kosten waarover u geen vergoeding hebt gekregen van uw zorgverzekeraar).
 • Elastieken kousen.
 • Loophulpmiddelen zoals een rollator.
 • Koortsthermometer, bloeddrukmeter.
 • Medisch noodzakelijke elektroscooter.
 • Woningaanpassingen waarvoor geen andere vergoeding is verkregen.

Meer informatie over de posten die u nog kunt opvoeren, kunt u verkrijgen via de Belastingtelefoon, 0800-0543.

Of klop aan bij een van de vele instanties die kunnen helpen bij het doen van de aangifte.

Tip: noodzake­lijke ­uitgaven alvast in 2008
Omdat de regeling voor buitengewone uitgaven in 2009 ­definitief vervalt, kan het lonen om goed uit te zoeken of het verstandig is bepaalde zaken alvast in 2008 aan te schaffen. Denk daarbij aan een bril, gehoorapparaat, of uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte. Dat kan ervoor zorgen dat u de drempel haalt en de kosten kunt aftrekken om belasting te besparen. Alle 65-plussers mogen in ieder geval een bedrag van €821 opvoeren om voor deze drempel in aanmerking te komen.

Lees ook