Nieuwe 'PensioenPartij': 50PLUS

Volgend jaar doet een nieuwe politieke partij mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten: 50PLUS. De partij werkte tot voor kort onder de naam OokU, maar de naamswijziging moet voor meer stemmen zorgen.

De partij wil de belangen van de ouderen gaan behartigen, met als een van de belangrijkste programmapunten: de pensioenvoorzieningen. De vicevoorzitter van de partij is prof. dr. Kees de Lange, die tevens voorzitter is van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). Voorzitter van de partij is Jan Nagel, die eerder politiek actief was als initiatiefnemer van Leefbaar Nederland.

Belangrijkste doel van 50PLUS is een klinkende uitslag op 2 maart 2011 bij de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dat is namelijk de weg naar de Eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten kiezen uiterlijk 3 juni 2011 de leden van de Eerste Kamer. De ouderenpartij hoopt zo invloed krijgen op het kabinetsbeleid. Volgens De Lange heeft marktonderzoek uitgewezen dat zijn partij een resultaat kan halen dat vergelijkbaar is met tien zetels in de Tweede Kamer. Er zijn immers ruim 5 miljoen 50-plussers in Nederland, waaronder 2 miljoen pensioengerechtigden.

Begin januari maakt 50plus zijn kandidaten en programma bekend. Volgens de vice-voorzitter zitten daar een aantal opvallende namen bij.

Halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw was er ook een ouderenpartij actief. Deze partij, de AOV, kwam met zes zetels in de Tweede Kamer, nadat het CDA de hoogte van de AOW ter discussie had gesteld. Een andere ouderenpartij Unie55+ haalde ook een zetel. Uiteindelijk gingen ze aan onenigheid ten onder.
Voor het bestuur van de nieuwe ouderenpartij is het voorkomen van dit soort ruzies topprioriteit.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl