Opgespaarde vakantiedagen gaan over op erfgenamen

In Nederland is inmiddels 15 miljard euro aan opgespaarde vakantiedagen verzameld. Een geplande protestactieactie door werkgeversorganisaties tegen vererving van vakantiedagen is afgeblazen.

Na de zomervakantie maken werknemers vaak de balans op: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Werknemers kunnen hun gespaarde vakantiedagen opnemen of laten uitbetalen. Vakantiedagen vertegenwoordigen dus een financiële waarde. Volgens de werkgeversvereniging AWVN is er een Nederland ongeveer 15 miljard euro aan opgespaarde vakantiedagen. De rechter bepaalde onlangs dat opgespaarde vakantiedagen kunnen overgaan op erfgenamen. Eerder protesteerden werkgeversorganisaties hiertegen, maar hun actie lijkt nu gestaakt.
 
Vakantiedagen erven
Tot een erfenis horen alle bezittingen en schulden die en overledene nalaat. Er zijn uitzonderingen. Sommige bezittingen kunnen niet vererven, zoals het recht op alimentatie. “De afgelopen jaren is de vraag of vakantiedagen kunnen vererven door verschillende rechters beantwoord”, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. ”De ene rechter is van mening dat vakantiedagen wél kunnen vererven, de andere rechter vindt van niet. Deze week werd bekend dat de rechter in Assen, die eerder vond dat vakantiedagen niet kunnen vererven, nu wél van mening is dat vakantiedagen over kunnen gaan op erfgenamen”.
 
Werkgevers weigeren
Werkgevers weigeren in een aantal gevallen vakantiedagen aan erfgenamen uit te betalen. Zo ook in het geval waarover de rechter in Assen oordeelde. De werknemer had bij zijn overlijden 90 vakantiedagen niet opgenomen. De werkgever weigert de vakantiedagen aan de erfgenamen uit te betalen, omdat hij vindt dat vakantiedagen bedoeld zijn voor de werknemer. De vakantiedagen zijn ervoor om te herstellen of uitrusten van het werk. Volgens de rechter is er ook bij overlijden net zoals bij ontslag recht op uitbetaling van opgespaarde vakantiedagen.
 
Protesten
Per eind 2010 was er in Nederland volgens cijfers van de AWVN ongeveer 15 miljard euro aan opgespaarde vakantiedagen. De notariële kennisorganisatie Netwerk Notarissen adviseert erfgenamen alert te zijn op vakantiedagen van een overledene. "Vanaf 2012 mag je niet meer zo veel vakantiedagen naar een volgend jaar meenemen. Omdat veel cao's hiervan afwijken verwacht ik dat het totaalbedrag in Nederland van opgespaarde vakantiedagen nog steeds substantieel is", zegt Lucienne van der Geld. “De Hoge Raad heeft nog nooit uitspraak gedaan over het vererven van vakantiedagen. Het is dus niet zeker dat het sparen van vakantiedagen een mooie voorziening is voor je nabestaanden”.

Toen een andere rechtbank in 2011 ook oordeelde dat vakantiedagen vererven, protesteerden werkgeversorganisaties tegen deze uitspraak. Zij wilden de wet laten wijzigen zodat werkgevers vakantiedagen na een overlijden niet hoeven uit te betalen. Eén jaar later blijkt in ieder geval VNO-NCW geen actie in die richting te hebben ondernomen. De wet is sinds 2011 niet veranderd.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl