Pensioen en echtscheiding

Wat gebeurt er met het pensioen dat uw ex heeft opgebouwd? Vier veelgestelde vragen en de antwoorden.
 1. Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik 65 jaar word?
 2. Ik heb nooit een betaalde baan gehad, heb dus geen pensioen opgebouwd, en ben voor 27 november 1981 gescheiden. Waarom heb ik geen recht op een deel van het pensioen van mijn ex-man?
 3. Ik ben gescheiden na 1 mei 1995. Wat geldt voor mij?
 4. Ik ben onlangs gescheiden. Hoe krijg ik later pensioen van mijn ex-echtgenoot?

De antwoorden op vragen over Penioen & Echtscheiding

Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik 65 jaar word?
U zult uw pensioen mogelijk moeten delen met uw ex-partner. Welk deel u moet afstaan is afhankelijk van de scheidingsdatum, de duur van het huwelijk én de afspraken die u bij de echtscheiding hebt gemaakt. Als u voor 27 november 1981 bent gescheiden, hoeft u uw ouderdomspensioen niet te delen met uw ex-partner. Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden en was u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is meestal bij de scheiding geregeld dat u een deel van uw pensioen  aan uw ex-partner moet afstaan. Bent u na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen voor uw ex.

Ik heb nooit een betaalde baan gehad, heb dus geen pensioen opgebouwd, en ben voor 27 november 1981 gescheiden. Waarom heb ik geen recht op een deel van het pensioen van mijn ex-man?
Tot 1981 werd pensioen gezien als een persoonlijk recht dat een werknemer voor zichzelf opbouwde. Dat de echtgenote aan zijn zijde hem daarbij ondersteunde en financieel afhankelijk van hem was, deed niet ter zake. Dat uitgangspunt veranderde op 27 november 1981. Die dag bepaalde de Hoge Raad in de echtscheidingszaak van de heer Van Loon en mevrouw Boon dat pensioenrechten wél aan beide echtelieden toekomen. Vóór die tijd was het nog niemand gelukt pensioenrechten van de ex-partner op te eisen. Het historische Boon-Van Loon arrest had grote gevolgen voor echtscheidingen die daarna zouden volgen, maar het had geen terugwerkende kracht.

Ik ben gescheiden na 1 mei 1995. Wat geldt voor mij?
Op 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ingegaan. Alle huwelijken in Nederland die na deze datum zijn ontbonden, vallen onder deze wet. De wet gaat ervan uit dat pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, altijd van beide partners samen zijn. Voor stellen die getrouwd waren in gemeenschap van goederen geldt hetzelfde als voor exen die huwelijkse voorwaarden hadden. Ook als er ten tijde van de echtscheiding geen afspraken zijn gemaakt over pensioen, moeten de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten gelijk worden verdeeld.

Ik ben onlangs gescheiden. Hoe krijg ik later pensioen van mijn ex-echtgenoot?
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding maakt het mogelijk dat pensioenfondsen het pensioen rechtstreeks aan de juiste persoon overmaken. U moet hiervoor een formulier invullen en dit naar het pensioenfonds van uw ex sturen. Postbus 51 ( telefoon 0800–8051) verstrekt deze formulieren, evenals het pensioenfonds, echtscheidingsbemiddelaars en advocaten. Het formulier moet binnen twee jaar na de echtscheiding bij het pensioenfonds binnen zijn. Wie te laat is, verspeelt het recht om het pensioengeld rechtstreeks van de pensioenuitvoerder te krijgen. Het recht op verdeling van het ouderdomspensioen blijft bestaan, maar ex-partners die hun formulier te laat insturen, moeten bij elkaar aankloppen om hun deel uitbetaald te krijgen.

In de special 'Alles over geld':

 • Naar de beginpagina van 'Alles over geld'
 • Banksparen: uw geld fiscaal vriendelijk opzij gezet
 • Huur- en zorgtoeslag
 • Kinderopvang: 13 veel gestelde vragen over oppassen
 • Vermogensbeheer: 15 vragen en antwoorden
 • Een woekerpolis, wat nu?
 • Lijfrente: 15 vragen en antwoorden
 • Internetbankieren: veel gestelde vragen
 • Overwaarde. Wat is het en wat kan ik er mee?
 • Energiegebruik in huis: waar kan het best een beetje minder?
 • Zorgverzekering: pakketten voor 50-plussers
 • Verzekeringen: wat is verplicht, wat is nuttig
 • Goede doelen: waar kan ik mijn geld kwijt?
 • Pensioen: hoeveel krijg ik en kan ik het daarmee doen?
 • Erven en schenken: praktische vragen en antwoorden
 • Telefoneren en internet: veel gestelde vragen
 • Pensioen en echtscheiding
 • Sparen: veel gestelde vragen en antwoorden
 • Duurzaam beleggen
 • Zorgverzekering: het basispakket, de aanvullingen etc
 • Wat dekt uw uitvaartpolis?
 • Doe de SpaarQuiz en win een spaarrekening met 5000 euro
 • Bron(nen):
  • Plus Extra GeldSpecial