Post van een incassobureau? Geen paniek!

Het is altijd even schrikken. Maar behandel een rekening van een incassobureau als iedere andere rekening: check en dubbelcheck en betaal niet meer dan nodig is. Hoe? Met dit stappenplan.

Een brief van een incassobureau heeft iets beangstigends. Er staan kosten in die zomaar bij het te betalen bedrag worden opgeteld. Zonde! En als u niet binnen de genoemde termijn betaalt, gaat de zaak misschien wel naar de rechter, op uw kosten. Dat wil natuurlijk niemand. Meteen betalen dan maar, dan ben je ervan af. Dat zou je bijna gaan denken. Maak liever even pas op te plaats.

 • Blijf rustig. Een incasso­bureau is geen rechter en kan geen spullen in beslag nemen of beslag laten leggen op een salaris of andere inkomsten zonder toestemming van de rechter.
 • Ga na of de incasso voor u is bedoeld. Herkent u de vordering en de naam van het bedrijf dat zegt een vordering op u te hebben? Zo niet, dan is de incassobrief misschien per abuis bij u bezorgd. Maak bezwaar bij het incassobureau en bij het achterliggende bedrijf en wijs hen op de fout. Zij zullen moeten aantonen dat de vordering daadwerkelijk voor u is bedoeld. Kunnen ze dat niet, dan hoeft u niet te betalen. Onderneem wel actie, want anders blijft het incassobureau u achtervolgen.
 • Vraag u af of het incassobureau wel te goeder trouw handelt. Het komt helaas regelmatig voor dat zelfverklaarde incassobureaus misbruik maken van angst bij consumenten en brieven met dreigende taal sturen waarin ze geld eisen. Betaal niet, ook niet onder protest, want dan loopt u het risico uw geld nooit meer terug te zien. Maak schriftelijk bezwaar tegen de eis. Volgen hierna nog meer brieven, bied hier dan dapper weerstand aan en doe aangifte bij de politie.
 • Ga na of de incasso terecht is. Er kunnen goede redenen zijn om niet te betalen. Bijvoorbeeld als een product (nog) niet is geleverd: een bankstel waar u al maanden op wacht terwijl u nog steeds op tuinstoelen zit. Of als u niet tevreden bent over een product en/of dienst: een keuken waarvan de deurtjes niet goed sluiten of waarvan de ingebouwde afwasmachine lekkage veroorzaakt. Het incassobureau heeft niet tot taak om te controleren of een klant een reden heeft een (deel van de) betaling achter te houden. Maak uw onvrede dus kenbaar, bijvoorbeeld in een brief of e-mail aan de leverancier. Geef aan waarom u vindt dat u niet hoeft te betalen en welke actie u van het bedrijf verwacht binnen welke termijn.

  Verstuur deze brief of e-mail naar de leverancier met een kopie naar het incassobureau. Een aangetekende brief is het veiligst, maar kostbaar. Een gewone brief is ook goed, zelfs e-mail kan volstaan. Zeker als u door middel van een verzoek om ontvangstbevestiging nagaat of de mail is ontvangen, biedt deze methode voldoende garantie.

Incasso

 • Let op: als u ontevreden bent over iets kleins, dan kunt u niet zomaar het gehele bedrag achterhouden. Betaal dan alvast het deel dat correspondeert met het werk dat wel goed is uitgevoerd.
 • Ga na of het incassobureau aan de regels heeft voldaan. Het is wettelijk bepaald dat consumenten na de uiterste betaaldatum nog veertien dagen de tijd krijgen om hun vordering kosteloos te voldoen. Krijgt u al binnen deze veertien dagen kosten voorgeschoteld, dan mag u deze weigeren. Geef aan waarom u de kosten niet betaalt, anders loopt u het risico dat het incassobureau u met brieven blijft bestoken.
 • Ga na of de gepresenteerde kosten wel kloppen. Zijn ze te hoog, maak er dan bezwaar tegen. Het is verstandig de hoofdsom wel te betalen, als u die niet betwist.
 • Bent u van mening dat u te streng bent aangepakt? Bent u bijvoorbeeld een goede klant die tot nu toe altijd netjes op tijd heeft betaald? Hebt u een goede relatie met de leverancier? Bent u van plan meer bestellingen te doen bij dezelfde leverancier? Schroom niet en ga het gesprek aan. Incassokosten mogen nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum, maar wel lager! Het staat eenieder vrij om te onderhandelen over het verlagen of laten vervallen ervan. Voer deze onderhandelingen niet met het incassobureau, maar met de leverancier. Wie weet is hij u goedgezind en trekt hij de kosten terug.

Boze mevrouw

Incassokosten aan banden

Incassobureaus mogen niet ongelimiteerd de kosten opvoeren. Vroeger hadden incassobureaus de vrijheid zelf een prijskaartje te hangen aan de gemaakte kosten voor het schrijven en versturen van een incassobrief. Sinds 1 juli 2012 gelden hiervoor wettelijke regels. Bij kleine vorderingen bijvoorbeeld (tot €266,67) mogen de kosten nu niet hoger zijn dan €40. Incassobureaus moeten daar vrijwel altijd nog 21 procent btw bij optellen, dus in totaal €48,40. Doet de incassoafdeling van het bedrijf zelf de invordering, dan blijft de btw vrijwel altijd achterwege. 

Hoofdsom Incassokosten
Maximum
tot €266,67   €40
€266,67 t/m €2500 15% over de hoofdsom €375
€2500 t/m €5000 €375 + 10% over de hoofdsom minus €2500 €625
€5000 t/m €10.000 €625 + 5% over de hoofdsom minus €5000 €875
€10.000 t/m €200.000 €875 + 1% over de hoofdsom minus €10.000 €2775
Boven de €200.000  €2775 + 0,5% over de hoofdsom minus €200,000 €6775

 

Met dank aan mr. Bregje Krijnen, Udink & De Jong advocaten

Bron(nen):
 • PlusMagazine

3 Comments

Door Rianne (niet gecontroleerd) op do, 29-3-2018 - 16:14

Rustig blijven is altijd het beste wanneer je een brief krijgt van een incassobureau. Analyseer de situatie eerst goed en ga in gesprek, dit schept meer duidelijkheid. Er is altijd een oplossing te vinden.

Door Peter Jongerius (niet gecontroleerd) op wo, 10-1-2018 - 20:26

Ach 90% van de deurwaarders en incassobureaus zijn gewetenloze over lijken gaande parasieten die standaard te veel rekenen en hun zakken vullen met de ellende van hoofdzakelijk mensen aan de onderkant van de samenleving. Scum of the earth.

Door Nigel (niet gecontroleerd) op vr, 30-9-2016 - 16:09

Heldere uitleg, dit heeft me heel wat hoofdbrekens bespaard. Ik ben misschien ietwat slordig met mijn rekeningen dus het ene na het andere incassobureau weet me in Nijmegen te vinden :) Gelukkig komt het uiteindelijk wel goed!


http://www.ianvenray.nl/