Rol van executeur weigeren

Mijn zwager heeft me jaren geleden gevraagd of ik zijn executeur testamentair wil zijn. Ik heb toen ja gezegd en sta nu in zijn testament. Hij maakt de laatste tijd echter grote schulden en ik weet niet of ik nog wel executeur wil zijn, mag ik weigeren?

Ja, wanneer u ten tijde van het overlijden van mening bent dat u de rol van executeur niet langer op u wilt of kunt nemen mag u weigeren de rol te vervullen. Hoe het vervolgens gaat hangt af van het testament van uw zwager. Omdat een executeur om verschillende redenen kan wegvallen is soms door de erflater in het testament een reserve-executeur benoemd, die treedt na uw weigering in functie (tenzij ook hij weigert). Ook kan het zijn dat de erflater in het testament de bepaling heeft laten opnemen dat bij wegvallen van  de benoemde executeur de rechter een vervanger mag aanwijzen. Is dat allemaal niet het geval, dan moeten de erfgenamen op zoek naar een boedelgevolmachtigde die namens hen de erfenis afwikkelt en de aangifte erfbelasting verzorgt.

Het is overigens niet zo dat wanneer u alleen de executeur bent u ook verantwoordelijk bent voor de schulden van de erflater, dat zijn alleen de erfgenamen. De executeur is slechts de persoon die de nalatenschap in goede banen leidt.

Verwerpen of aanvaarden
Bent u én executeur én erfgenaam dan kunt u de erfenis van uw zwager verwerpen of beneficiair aanvaarden. U kunt dat via de notaris laten lopen of het zelf doen via de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar uw zwager is overleden. U kunt dan verwerpen voor u zelf en voor alle anderen die ook willen verwerpen, dat kan op een formulier en tegen eenmaal kosten. Voor het verwerpen van de rol van executeur is geen speciale melding nodig, u moet slechts de erfgenamen informeren.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl

2 Comments

Door Familie Veen (niet gecontroleerd) op ma, 2-12-2019 - 11:25

Als in het testament een executeur is aangewezen, zal een notaris het niet-aanvaarden officieel moeten bevestigen, net zoals een notaris moet bevestigen dat in een testament een executeur is aangewezen. Eens met commentaar hiervoor.

Als tip geef ik erflaters mee: laat de notaris omschrijven waarom u een executeur benoemt. Bijvoorbeeld om onderling ruzie te voorkomen, of om de erfgenamen niet met de afwikkeling te belasten etc. Denk ook na over de bevoegdheden die u een executeur geeft. Er zijn (vaak 'goedkopere') notaris-kantoren die met standaard-clausules werken waarin een afwikkelingsbewindvoerder en / of beheersexecuteur vergaande bevoegdheden krijgt zonder dat erfgenamen tijdens de rit kunnen controleren, of zonder dat voorafgaand overleg met alle erfgenamen / legatarissen nodig is. Daaraan is dan ook vaak standaard de clausule gekoppeld, dat een executeur zichzelf vrijelijk uit de nalatenschap een legaat mag toewijzen. Zulke standaard-clausules worden vaak ook opgenomen als dit niet uitdrukkelijk door een erflater was gewenst - de erfgenamen zitten dan met de gebakken peren.

Gebruik daarom bij het opstellen van een testament bij voorkeur geen 'doe-het-zelf-notaris' / 'één-ster-notaris' / 'C&A notaris'. Als een professionele executeur is aangewezen, die daarmee z'n geld verdient, kan een erflater door bepalingen in het testament er aan bijdragen, dat de kosten voor de erfgenamen niet de pan uitrijzen.

Door Cybelle (niet gecontroleerd) op di, 21-6-2016 - 18:29

De informatie is onvolledig. Voor het niet aanvaarden van de rol als executeur is formeel ook een brief nodig die gelegaliseerd dient te worden op een notariskantoor. Hier zijn kosten voor vereist, tussen de €30 en €40 is mijn ervaring. Alleen een 'mededelen' is niet voldoende.