Sparen: veel gestelde vragen en antwoorden

Veilig sparen tegen hoge rente, is het een utopie? Na alle ontwikkelingen de afgelopen tijd leest u hier de meest recente informatie en adviezen over sparen, banken en uw spaargeld.
 1. Ik heb een betaal- en spaarrekening bij dezelfde bank. Doe ik daar wel goed aan?
 2. Bij welke bank krijg ik de hoogste rente op spaargeld?
 3. Wat gebeurt er met mijn geld als de bank failliet gaat?
 4. Is een internetspaarrekening gunstig?
 5. Ik wil een zo hoog mogelijke rente, maar in noodgevallen wil ik wel geld kunnen opnemen. Wat is voor mij de gunstigste spaarvorm?
 6. Welke beperkende voorwaarden zijn er nog meer?
 7. Krijg ik een hogere rente als ik meer geld aan één bank toevertrouw?
 8. Ik kan een groot bedrag langere tijd missen. Kan ik een hogere rente krijgen?
 9. Door inflatie wordt geld minder waard. Hoeveel rendement behaal ik nu echt met een spaarrekening?
 10. Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?
 11. Hoe kan ik voorkomen dat ik belasting moet betalen over mijn spaargeld?
 12. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn spaargeld goed wordt besteed, dus niet aan wapens en milieuvervuiling, maar toch een redelijk rendement oplevert?
 13. Wat levert meer op: beleggen of sparen?
 14. Ik kan toch ook beleggen met een gegarandeerd eindbedrag?
 15. Hoe kan ik het best sparen voor een kleinkind?

Sparen: antwoorden op uw meest gestelde vragen

Ik heb een betaal- en spaarrekening bij dezelfde bank. Doe ik daar wel goed aan?
Misschien niet. De ‘grote’ banken staan niet bekend om hun hoge rentevergoedingen op spaarrekeningen. Makkelijk is het sparen bij uw eigen bank wel. In een handomdraai kunt u inleggen en opnemen. Een spaarrekening die gekoppeld is aan een betaalrekening is dan ook helemaal geen slechte keuze om een tijdelijk overschot op uw betaalrekening weg te sluizen. Maar als u grotere bedragen langere tijd opzij zet op zo’n rekening, loopt het verschil in rentevergoeding snel op. Stel dat u bijvoorbeeld 1 procent minder rente krijgt over €1000 spaargeld, dan laat u aan het eind van het jaar een tientje liggen.

Bij welke bank krijg ik de hoogste rente op spaargeld?
De rentes zijn in het afgelopen jaar flink naar beneden gegaan. In het najaar van 2008 waren er nog rentes van 5,5%, maar dat is verleden tijd. Nu (peildatum 21 mei 2010) moet je blij zijn met 2 procent en misschien een leuk cadeautje. Actuele rentepercentages kunt u onder meer vinden op www.geldenrecht.nl

Wat gebeurt er met mijn geld als de bank failliet gaat?
Alle banken die in Nederland opereren, vallen geheel of gedeeltelijk onder de garantieregeling van De Nederlandsche Bank; ook de bij de vorige vraag genoemde buitenlandse banken. De garantieregeling houdt in dat bij een eventueel faillissement van de bank de eerste €100.000 op uw spaarrekening is gegarandeerd. Het gegarandeerde bedrag geldt per persoon. Bij een en/of-rekening gelden dubbele bedragen. U sluit elk risico uit door niet meer dan €100.000 per persoon aan één bank toe te vertrouwen.

Is een internetspaarrekening gunstig?
Over het algemeen liggen rentevergoedingen op internetspaarrekeningen een fractie hoger dan op traditionele rekeningen bij dezelfde bank. Voor een internet-spaarrekening hoeft de bank immers geen papieren afschriften te sturen en dat scheelt kosten. Sommige Turkse banken bieden bijvoorbeeld op internet enkele tienden van procenten meer. Kies dus gerust op basis van uw persoonlijke voorkeur voor internet of voor papier, en kijk pas daarna naar de hoogste bieder.

Ik wil een zo hoog mogelijke rente, maar in noodgevallen wil ik wel geld kunnen opnemen. Wat is voor mij de gunstigste spaarvorm?
U kunt kiezen voor een spaarrekening die beperkende voorwaarden koppelt aan een hogere rente. U mag het geld dan niet onbeperkt opnemen. Neemt u toch geld op, dan betaalt u kosten of loopt u rente mis. Als u het geld alleen in noodgevallen opneemt, hebt u geen last van deze beperkende voorwaarden. Wilt u een (iets) hogere rente, dan kunt u dus ook een rekening zonder beperkende voorwaarden kiezen. Hebt u een stok achter de deur odig om regelmatig te blijven sparen en het saldo niet onnodig aan te spreken? Beperkende voorwaarden kunnen dan in uw voordeel werken.

Welke beperkende voorwaarden zijn er nog meer?
Veel voorkomende voorwaarden zijn:
• U moet minimaal €50 per maand automatisch sparen.
• Het saldo moet minimaal een kalenderkwartaal of langer op de spaarrekening staan, anders krijgt u minder rente.
• Als u een bedrag opneemt, worden opnamekosten (1 of 2 procent van het bedrag) in rekening gebracht.
• Het saldo mag niet onder een bepaald minimum
komen.
• U moet een betaalrekening hebben bij dezelfde bank.
• Een minimale eerste inleg van bijvoorbeeld €1000 of meer.

Krijg ik een hogere rente als ik meer geld aan één bank toevertrouw?
Ja. Sommige spaarrekeningen laten de rentevergoeding klimmen als het saldo op de rekening stijgt. Bij een saldo tot €5.000 krijgt u dan bijvoorbeeld een kwart procent rente extra bovenop de standaardrente; bij een saldo boven de €250.000 krijgt u 1 procent extra. Andere spaarrekeningen vereisen een minimuminleg van bijvoorbeeld €20.000 in ruil voor een hoge rentevergoeding. Bedenk wel dat u een risico neemt als u meer dan de gegarandeerde €100.000 aan één bank toevertrouwt. Wat u meer heeft dan die €100.000 raakt u bij een onverhoopt faillisement kwijt.

Ik kan een groot bedrag langere tijd missen. Kan ik een hogere rente krijgen?
Ja. U kunt overwegen een deposito te nemen. Daarop staat uw geld voor langere tijd vast tegen een vast rentepercentage, nu zo'n 3 tot 4 procent. Het voordeel van een deposito is dat u meer rente kunt krijgen dan op een spaarrekening. Ook weet u van tevoren welk rendement uw spaargeld in die periode zal maken. U loopt niet het risico van rentedaling, zoals bij een gewone spaarrekening. Daar staat tegenover dat u niet kunt profiteren van eventuele rentestijgingen op gewone spaarrekeningen, mochten die zich voordoen. Maar ook hier is het aan te raden om de rentetarieven goed met elkaar te vergelijken.

Sommige (groot)banken bieden op een deposito een lagere rente dan de prijsvechters op een ‘gewone’ spaarrekening. Bovendien kan geld opnemen van een deposito alleen tegen flinke kosten. Wilt u een nog hogere rente? Dan kunt u ook kiezen voor zogeheten ‘achtergesteld deposito’. Daarbij is een waarschuwing echter wel op zijn plaats. Want op deze spaarvorm is de garantie van De Nederlandsche Bank niet van toepassing, Dus mocht de bank onverhoopt failliet gaan, dan bent u uw geld kwijt.

Door inflatie wordt geld minder waard. Hoeveel rendement behaal ik nu echt met een spaarrekening?
De inflatie was in april 2010 1,1%. Dit zou u van de spaarrente moeten aftrekken om het daadwerkelijke rendement op uw spaarrekening uit te rekenen.

Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?
Als u in 2010 niet meer dan €20.661 vermogen hebt, hoeft u daarover geen belasting te betalen. Dit bedrag geldt per persoon. Hebt u een fiscale partner, dan is voor u samen €41.322  aan vermogen vrijgesteld van belastingafdracht. Onder ‘Vermogen’ wordt verstaan: bezittingen min schulden. Bij de bezittingen tellen uw spaargeld en uw beleggingen mee, maar niet uw eigen woonhuis.

Bij schulden tellen persoonlijke leningen mee, maar niet de hypotheek voor uw woonhuis. Over het deel van uw vermogen dat boven de €20.661 uitkomt, betaalt u 1,2 procent belasting, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. De fiscus berekent uw vermogen in een kalenderjaar door het vermogen op 1 januari en op 31 december te peilen en hiervan het gemiddelde te nemen. Daarom leest u soms in de ‘eindejaarstips’ dat het kan lonen om een deel van uw spaargeld uit te geven.

Hoe kan ik voorkomen dat ik belasting moet betalen over mijn spaargeld?
Door een deel van uw spaargeld te steken in een groen fonds, dat wil zeggen: in een door de overheid goedgekeurde maatschappelijke belegging. Hiervoor is de vrijstelling €55.145 per persoon per jaar. Blijft uw spaartegoed onder dit maximum, dan betaalt u geen 1,2 procent rendementsheffing. Bovendien verdient u er een extra heffingskorting mee van 1,3 procent op uw inkomen. Zo wint u dus al 2,5 procent ten opzichte van een gewone spaarrekening. Nadeel is de lage rente die de fondsen vergoeden: een paar procent. Voorbeelden zijn het ASN Groenprojectenfonds van ASN Bank, en het Triodos Groenfonds van Triodos Bank.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn spaargeld goed wordt besteed, dus niet aan wapens en milieuvervuiling, maar toch een redelijk rendement oplevert?
ASN Bank en Triodos Bank hebben zich gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoorde projecten. Beide banken hebben speciale rekeningen voor bijzondere doelen. Zo kunt u bij ASN Bank kiezen voor Wereldsparen, waarbij uw geld bijdraagt aan eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Triodos Bank biedt Noord-Zuid Internetsparen aan, dat ten goede komt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Let wel: het gaat hier niét om maatschappelijke beleggingen waarvan de inleg is vrijgesteld van rendementsheffing.

Wat levert meer op: beleggen of sparen?
Succes is niet verzekerd, maar met beleggen kúnt u meer rendement behalen dan met sparen. Geld dat u langere tijd – vijf jaar of meer – niet nodig hebt, kunt u bijvoorbeeld in een beleggingsfonds of in een indexfonds steken. Een indexfonds is een vaste portefeuille van een aantal beursgenoteerde fondsen, bijvoorbeeld alle fondsen van de AEX. In de praktijk blijkt dat het rendement van zo’n indexfonds bovengemiddeld is. Groot voordeel is bovendien dat de beheerkosten heel laag zijn: een kwart tot één procent. Toch loopt u ook met zo’n gespreide portefeuille het risico dat de koersen dalen, met tegenvallende rendementen tot gevolg. Bovendien zijn de spaarrentes het afgelopen jaar sterk gestegen, terwijl het op de beurs al een tijdje niet echt meezit. Dat maakt sparen weer helemaal hip en zeker het overwegen waard.

Ik kan toch ook beleggen met een gegarandeerd eindbedrag?
Ja. U krijgt dan gegarandeerd 100 procent van de inleg terug, met kans op een rendement van 8 procent of hoger. Als het een beetje tegenzit heeft u dus helemaal geen rendement. En als het meezit op de beurs wordt het rendement boven een bepaald percentage ‘afgetopt’. De bank dekt daarmee toekomstige risico’s af. Helaas is de kans op een behoorlijk rendement niet al te groot. Beleggen met garantie heeft daardoor weinig voordelen boven sparen. De Consumentenbond heeft de rendementkansen van verschillende producten berekend. Conclusie: voor geen enkele van de onderzochte producten was de kans op meer dan 5 procent rendement hoger dan 50 procent. Zo’n rendement van 5 procent kunt u met een spaardeposito en tegenwoordig ook wel met een gewone spaarrekening bereiken.

Hoe kan ik het best sparen voor een kleinkind?
Open een spaarrekening met een hoog rentepercentage en stort daar geregeld een bedrag op. Speciale kinderspaarrekeningen bieden een veel lagere rentevergoeding. Alleen bonussen aan het eind van de looptijd (bijvoorbeeld na vijftien, zestien of achttien jaar sparen) kunnen een kinderspaarrekening rendabel maken. Fiscaal gezien kunt u de rekening het best op naam van het kind zetten, in overleg met de ouders. De ouders van het minderjarige kleinkind hebben in dat geval de bevoegdheid over het geld. U hoeft dan zelf geen belasting te betalen over het tegoed. Als u jaarlijks niet meer schenkt dan €2000 is ook geen schenkingsrecht verschuldigd.

 

Bron(nen):
 • Plus Magazine

1 Reactie

Door H.Smook (niet gecontroleerd) op ma, 5-1-2015 - 19:23

Klopt het dat de G20 in november nieuwe regels hebben bepaald, zodat als een bank failliet gaat ons spaargeld kan worden gebruikt om de bank te redden?? Zoals ze ook op Cyprus hebben gedaan?