Steeds meer meldingen zorgfraude

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in het eerste zes maanden van 2013 al meer meldingen van patiënten ontvangen over mogelijke misstanden in de zorg dan over het hele jaar 2012. Het blijkt dat patiënten steeds vaker vragen stellen over hun rekeningen en vervolgens bij de NZa aan de bel trekken.

Dit heeft de NZa bekend gemaakt. In 2012 ontving de NZa 1058 meldingen, in juni dit jaar waren het er al 1177. Bijna de helft van de meldingen gaat over mogelijke ‘upcoding’, daarbij wordt meer gerekend voor een behandeling dan op basis van de geleverde zorg terecht is. De NZa heeft via het ministerie van VWS ook 545 signalen ontvangen die bij het fraudeloket van de PVV zijn binnen gekomen.

Verzamelpunt
De NZa beheert sinds begin september het verzamelpunt fraude. Hier komen alle signalen samen van Zorgverzekeraars Nederland en de diverse opsporingsinstanties. Er zijn inmiddels al honderden fraude signalen vastgelegd. De komende tijd zal de NZa de omvang van de zorgfraude gaan onderzoeken. De eerste voorlopige resultaten worden in december verwacht.

www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-krijgt-nog-steeds-meldingen-van-hoge-rekeningen/
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/09/12/nza-start-onderzoek-naar-omvang-zorgfraude.html

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl