Velen bieden mantelzorg

Een op de tien Nederlanders van 15 tot 65 jaar biedt mantelzorg aan ouder of kind, vrouwen meer dan mannen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende hoeveel mensen mantelzorg bieden aan een zorgbehoeftige ouder, kind of partner, dat blijkt een op de tien Nederlanders te zijn. Het CBS onderzocht ook hoeveel uren er dan aan zorg wordt besteed en dat is best veel. Bijna een derde van de mantelzorgers besteedt minder dan vier uur per week aan mantelzorg, ook bijna een derde vier tot twaalf uur. Verder besteedt 19 procent twaalf tot 21 uur aan zorgtaken en tenslotte de laatste 19 procent 21 uur of meer per week.

Het aantal vrouwen dat mantelzorg verricht is groter dan mannen, twaalf tegen negen procent van de 15 tot 65-jarigen. Naarmate mensen ouder zijn, verlenen ze vaker zorg aan hun partner, de zorg voor ouders vindt voornamelijk plaats door 45 tot 55-jarigen en niet zo vreemd, aan kinderen wordt hoofdzakelijk zorg verleend door de 35 tot 55-jarigen.

Ook werd bekend dat het aantal dementerende ouderen zal verdubbelen tot 2050 naar 500.000 personen. Die zorg wordt voornamelijk door mantelzorgers geboden. Van de huidige dementerenden woont 70 procent thuis en ontvangt professionele hulp, maar voornamelijk ook mantelzorg. Van die mantelzorgers is 80 procent overbelast of dreigt dat te worden volgens de Alzheimer Stichting. Deze stichting pleit dan ook voor de aanstelling van speciale begeleiders voor patiënten en naasten. Hierdoor kunnen de taken van mantelzorgers verlicht worden. Met meer intensieve zorg buiten de muren van instellingen kunnen patiënten langer thuis blijven wonen.

Bron(nen):