Stelling: bestuurders met slechte ogen moeten direct hun rijbewijs inleveren

De Britse politie is gestart met het testen van de ogen van automobilisten. Bij het falen voor die test, verliest de bestuurder per direct zijn rijbewijs. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van RTL Nieuws. Wat vindt u: moet de Nederlandse politie dit ook gaan doen?

De politie in Groot-Brittannië gaat als volgt te werk: bestuurders worden aan de kant gezet en moeten een kentekenplaat van 20 meter afstand oplezen. Hiermee wil de politie inzicht krijgen in het aantal slechtziende bestuurders die nog gewoon autorijden. Op het falen voor de test staat een strenge sanctie: de bestuurder verliest per direct de rijbevoegdheid. Een woordvoerder van de Britse politie ligt het belang van goed zicht toe: ‘Een risicovolle situatie over het hoofd zien of er niet in slagen snel genoeg te reageren, kan catastrofale gevolgen hebben.’

De politie in Groot-Brittannië mag bestuurders al sinds 2013 per direct hun rijbevoegdheid ontzeggen. De procedure om dit rechtsgeldig te maken, duurde voorheen enkele dagen. Sinds een aantal dodelijke aanrijdingen waarbij een slechtziende bestuurder betrokken was, zijn de regels aangescherpt. De ogentests zijn een stap verder om de Britse wegen veiliger te maken.

Verdeelde meningen

Op sociale media zijn de meningen van Nederlandse lezers over de maatregelen verdeeld. Veel lezers geven aan dat zij voor hun praktijkexamen ook al een nummerbord moesten oplezen, iets wat in Nederland een vast onderdeel is van het rijexamen. De Britse test gaat echter om bestuurders die al beschikken over een rijbewijs. Voorstanders van de Britse maatregelen halen veelal het belang van goed zicht aan. Tegenstanders vinden het direct invorderen van het rijbewijs te rigoureus en pleiten voor een waarschuwing en een verplicht bezoek aan de opticien.

Wat vindt u?

Hoe kijkt u aan tegen de Britse maatregelen? Moet de Nederlandse politie dit voorbeeld volgen, of is het beter om bestuurders eerst een waarschuwing te geven en te verwijzen naar een opticien? Geef uw mening en laat hieronder een reactie achter.

26 Comments

Door P.T.M. Heijnen (niet gecontroleerd) op ma, 29-10-2018 - 14:35

Onmiddellijk het rijbewijs ongeldig verklaren is een goede optie. Er is natuurlijk ook wat voor te zeggen dat een dergelijke actie te genadeloos is.
Ik zie een getrapte optie:
1. verklaar het rijbewijs per direct ongeldig.
2. Stel de bestuurder wiens rijbewijs ongeldig is verklaard in de gelegenheid om zijn ogen bij een oogarts te laten testen, zich een bril voor te laten schrijven, te bestellen en te gebruiken. Indien de zichtvereisten worden gehaald, krijgt betrokkene gelijk zijn rijbewijs terug. Om dit te bereiken is een statusoverzicht nodig.
3. De stadia moeten worden bijgehouden in een statusoverzicht.
4. Daarnaast moet de verzekeraar bericht automatisch bericht krijgen van het CBR dat het rijbewijs is ingetrokken en dat betrokkene een termijn gegund is om zijn zichtgebrek met een hulpmiddel (een bril) te verbeteren en wel binnen de termijn van 1 maand.
5. De verzekeraar krijgt automatisch bericht als betrokkene maatregelen heeft genomen om het gezichtvermogen met een hulpmiddel (bril) op het vereiste peil te brengen.
6. De verzekeraar legt vast dat de verzekerde niet gerechtigd is om het voertuig te besturen gedurende de periode dat de zichtbeperking van kracht is;
7. Als bestuuder zijn zichtvermogen door middel van een hulpmiddel op het vereiste niveau gebracht heeft, geeft de verzekeraar het herstelpolisaanhangsel af;
8. Als bestuurder zijn zichtvermogen niet dan wel niet tijdig kan herstellen dan dient verzekeraar vast te leggen dat betrokkenen (verzekeringsnemer/bestuurder) niet verzekerd is en dat een ander als regelmatig bestuurder van het voertuig moet worden aangesteld.
9. Hiermee bereik je dat je een soort terugkeerregeling hebt voor de bestuurder.
10. Indien bestuurder binnen de gestelde termijn weer zichtgeschikt is, dan volgt een forse ordeboete; (overlastboete)
11. Indien bestuurder binnen de gestelde termijn niet zichtgeschikt is, dan volgt een strafrechtelijke boete met de definitieve ontzegging;
12. Indien ten onrechte blijkt dat een ontzegging van de rijbevoegdheid door de politie heeft plaatsgevonden dan vindt er een standaardhindervergoeding aan betrokkene plaats. (hinder door de overheid wordt vergoed).
13. Je kunt best grensverleggend bezig zijn om zaken te sturen in een possitieve richting om zaken veiliger te maken zonder dat je het uitzicht op het ongedaan maken van de ontzegging ontneemt.
14. Door het onderwerp goed in kaart te brengen kun middels een digitale enquête de politiek informeren over de al dan niet wenselijkheid van een dergelijke maatregel. Digitaal grote lezersgroepen benaderen dmv een enquete benaderen, is een mogelijkheid om collectief je mening over een onderwerp te geven.
15. En dat kan ook met een beperkt budget.

Door Hub Heynen (niet gecontroleerd) op zo, 14-10-2018 - 17:03

Het gaat hier niet om leeftijd, ook jonge bestuurders kunnen een oogprobleem hebben. Het gaat echter te ver om de politie te laten beoordelen of iemand zijn rijbewijs moet inleveren naar aanleiding van een dergelijke simpele test. Bij het vernieuwen (verlengen) van een rijbewijs zou standaard een ogentest (door een gediplomeerde opticien) moeten worden afgenomen. Misschien wel een algehele medische test, want er zijn meer "gebreken" die een mens kan hebben die zijn/haar rijbevoegdheid negatief kunnen beïnvloeden.

Door Jetje (niet gecontroleerd) op zo, 30-9-2018 - 11:53

Omdat je een nummerbord niet kunt lezen je rijbewijs inleveren gaat veel te ver. Ook ik heb een oogaandoening, maar omdat kk zicht heb van meer dan 50 procent mag ik gewoon autorijden. Zo is dat geregeld in de wet. Dat ik de betreffende auto zie lijkt me waardevoller dan dat ik het kenteken kan lezen. Het is ook een stuk eigen verantwoordelijkeheid hoe je achter het stuur zit. Als ik mensen zie die nauweljks kunnen lopen en al moeite hebben met instappen en die dan gaan rijden, dan houd ik ook mijn hart vast als diegene een noodstop moet maken.

Door Maria (niet gecontroleerd) op zo, 30-9-2018 - 08:40

Boven de 70 jaar jaarlijkse controle door oogarts en deze beoordeling te overleggen bij het CBR voordat men wel/niet zijn rijbewijs kan verlengen, tesamen met een proefles met een examinator. Als ik hoor en lees dat sommige families hemel en aarde moeten bewegen senioren uit de auto te houden omdat ze een gevaar op de weg zijn, behoort de overheid dit te doen en subsidie te geven voor de kleinste inkomens.

Door Joop van Os (niet gecontroleerd) op do, 27-9-2018 - 16:35

Ik ben het helemaal oneens met die stelling. Ik kan me voorstellen dat alle bestuurders vanaf bijv. 75 jaar hun ogen moeten laten controleren. Laat de arts dan maar verder bepalen wat er moet, maar niet zoals in Engeland dit de politie laten gebeurem.
Is er overigens wel eens onderzocht hoe de verhoudingen liggen bij ongelukken in het verkeer veroorzaakt door goed ziende of slecht ziende mensen ?
Joop van Os.

Door Kees (niet gecontroleerd) op do, 27-9-2018 - 15:19

Dit is de verkeerde test. Beter is om iedereen boven de 45 jaar jaarlijks te laten testen of zijn virus 50 % of meer is. Want dat is de wettelijke eis. Niet een nummerbord lezen.

Door H. Mulder (niet gecontroleerd) op wo, 26-9-2018 - 17:47

Welja, laten we het daar wwer eens over hebben.--

Door RobO (niet gecontroleerd) op di, 25-9-2018 - 22:43

Van harte mee eens, Ans!
Ik ga verder op het algemene lijntje hierover.
Groet,
Rob

Door Joke (niet gecontroleerd) op ma, 10-9-2018 - 16:40

Het lezen van letters en cijfers is nog steeds iets heel anders dan het zien van voorwerpen!
Ik rijd al 42 jaar zonder ongelukken, maar heb wel mpeite met het lezen van nummerborden..

Door C.C.Kuijpers (niet gecontroleerd) op ma, 10-9-2018 - 15:39

Ben ik het helemaal mee eens maar dan moet dat openbaar vervoer er wel zijn en ook toegankelijk. Dat is niet altijd het geval en met een handicap moet je dikwijls een taxi nemen omdat lopen niet meer gaat. Ook thuiskomen is soms een probleem, de bus gaat/komt niet later dan 21.00 u dus is 's avonds een verjaardag of feestelijke gelegenheid bezoeken geen optie,ook op zondag vroeg weg moeten geeft problemen, er moet dus nog veel verbeterd worden.Dit geldt ook voor mantelzorgers die geliefden bij moeten staan.