Stelling bijstandsregels: wat u vond

Steeds meer gemeenten willen regelgeving in de bijstand gaan versoepelen. Plus formuleerde de stelling: 'strenge bijstandsregels werken niet'. Een overzicht van de stemmen en uw reactie.

We kregen in totaal 804 stemmen binnen: 491 van u waren het eens met de stelling, 313 oneens.

'Stimuleren, niet straffen'

Nico van der Laan vindt dat strenge regels vaak bij de slachtoffers worden gelegd. Hij reageert: "Bent u wel eens werkloos geweest? Verschrikkelijk en machteloos ben je dan! Strengere regels zijn nodig voor de reorganiseerders die voor het gewin vlijtige mensen van 40+ de straat op schoppen en zich er niet om bekommeren hoe deze mensen weer de kans krijgen aan de slag te komen. Ik ben blij dat ik gepensioneerd ben en mij deze kwelling niet meer kan worden aangedaan, want werkloos en bijstand is een kwelling!"

Iemand anders sluit zich daar bij aan: "In plaats van dwingelandij kun je beter stimuleren. Straffen voor het niet solliciteren naar niet bestaande banen heeft geen zin. Bekijk welke kwaliteiten deze persoon heeft en bied een aanvullende scholing of omscholing. Met de voortgaande robotisering verdwijnen er steeds meer arbeidsplaatsen. Waarom kunnen we niet het werk delen en overgaan op een vierdaagse werkweek?

Dinie Bolk zegt op Facebook: "Eens, de meeste mensen kiezen er niet voor om in de bijstand te zitten. Zij hebben het echt moeilijk. En profiteurs heb je altijd."

'Er wordt misbruik van gemaakt'

Maar niet iedereen die onder ons Facebook-bericht reageerde was het eens met de stelling dat strenge bijstandsregels niet werken. Co Alberts: "Elke gemeente die soepeler omgaat met de bijstandsregels die de overheid heeft gesteld, moet worden gekort met het bedrag dat gelijk is aan de niet terecht uitgekeerde bijstand. Dan stopt het uitdelen vanzelf." Berna Addink is het hier mee eens: "Zolang er mee gefraudeerd wordt, moeten we soepele regels niet handhaven."

N. de Haas-Honingh schrijft op de website: "Stimuleren is goed, maar helaas zijn er nog altijd teveel mensen die niet bereid zijn om werk te doen beneden hun kunnen. Alle werkenden betalen voor hen. Er is genoeg werk te doen waarvoor we nu veel buitenlandse mensen voor (mis)gebruiken."