Stelling: strenge bijstandsregels werken niet

Steeds meer gemeenten experimenteren met soepele regels voor mensen in de bijstand. Dat zou effectiever zijn om hen weer aan het werk te krijgen. Wat vindt u?

'Niet straffen, maar stimuleren'

De gemeenteraden van Eindhoven, Nijmegen en Amsterdam zijn begonnen met de versoepeling van de bijstandsregels. De sollicitatieplicht, de tegenprestaties en het verplicht volgen van een reïntegratietraject komen te vervallen.

En dat gaat tegen de Participatiewet in, die sinds 2015 is ingevoerd. "We moeten meer stimuleren in plaats van sanctioneren", zegt Saskia Lammers, raadslid in Eindhoven. "Veel bijstandsgerechtigden verkrampen door alle regels en controles. Ze blokkeren door de toon en het wantrouwen waarmee ze worden bejegend door de overheid."

'Gratis geld bestaat niet'

De Tweede Kamerfractie van de VVD is niet blij met de experimenten in de bijstand. "Gratis geld bestaat niet", reageert een woordvoerder van de partij. "Daarom is de Participatiewet er juist op gericht mensen zo snel mogelijk weer mee te laten doen. We moeten geen stap terugzetten in de tijd door mensen af te schrijven en ze gevangen te zetten in een uitkering."

Desalniettemin besloten de gemeenteraden van Eindhoven, Nijmegen en Amsterdam de weg vrij te maken voor een andere, soepelere benadering van bijstandsgerechtigden zonder verplichtingen en sancties. Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen zijn momenteel met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) in gesprek over het verstrekken van bijstandsuitkeringen onder minder strenge voorwaarden.

Wat vindt u?

Plus is benieuwd naar uw mening. De stelling: strenge bijstandsregels werken niet. Stem 'eens' of 'oneens' linksboven op deze pagina.

Bron(nen):

30 Comments

Door Houben (niet gecontroleerd) op do, 24-12-2015 - 10:11

Goede begeleiding en controle is voor elk beroep en of uitkering noodzakelijk. Omdat in elk beroep/uitkering misbruik wordt gemaakt van omstandigheden waar geen goede begeleiding en controle is !!!!! Dit is een reaktie vanuit mijn ervaringen in mijn werk verleden.

Door C.C. (niet gecontroleerd) op di, 15-12-2015 - 23:03

Zelf zit ik niet in de bijstand maar werk ik. In mijn omgeving zijn echter veel mensen die in de bijstand zitten of in de WAO. Tot mijn verbazing zie ik bij veel WAO-ers dat zij ten onrechte in de uitkering zitten en veel zwart werken, vaak zelfs zwaar lichamelijk werk. Bij de bijstanders zie ik veel mensen die eigenlijk in de WAO behoren te zitten omdat zij veelal iets mankeren, hun gezondheid laat te wensen over. Fraude zie ik zelden bij de bijstanders maar veel bij de WAO-ers.

Door C.C. (niet gecontroleerd) op di, 15-12-2015 - 23:00

Zelf zit ik niet in de bijstand maar werk ik. In mijn omgeving zijn echter veel mensen die in de bijstand zitten of in de WAO. Tot mijn verbazing zie ik bij veel WAO-ers dat zij ten onrechte in de uitkering zitten en veel zwart werken, vaak zelfs zwaar lichamelijk werk. Bij de bijstanders zie ik veel mensen die eigenlijk in de WAO behoren te zitten omdat zij veelal iets mankeren, hun gezondheid laat te wensen over. Fraude zie ik zelden bij de bijstanders maar veel bij de WAO-ers.

Door Jojo (niet gecontroleerd) op zo, 13-12-2015 - 10:27

@Nescio jammer dat je er zo over denkt.

Door Marijke (niet gecontroleerd) op zo, 13-12-2015 - 09:57

Ik vind het wel te gek dat mensen in de bijstand met alhun toeslagen meer te besteden hebben dan mensen die beide hard werken en net modaal verdienen , dus geen recht hebben op allerlei toeslagen amper rond kunnen komen.
Deze kinderen kunnen b.v ook niet sporten of Naar andere clubs.
En oudere medicijnen niet kunnen betalen , en zorg mijden.
De prikkel om te gaan werken als het werk er al zou zijn is er dus totaal niet.
Ik ken mensen in mijn omgeving die dat ook toegeven dat ze nu meer krijgen dan aks ze zouden gaan werken.

Door hidkees (niet gecontroleerd) op do, 10-12-2015 - 10:51

Ik denk niet dat er banen zijn met absolute ontslagbescherming.
De voorstanders van strenge, soms draconische maatregelen kunnen zelf ook in de bijstand komen, dan zullen ze wel anders piepen!
Natuurlijk mag er wel een stimulans zijn om bij te scholen, vrijwilligerswerk te doen en passend werk te zoeken, maar wel op een beschaafde manier.
Als werken niet loont, moet het (minimum)loon omhoog.
Dat velen niet willen werken, blijkt echt niet uit onderzoeken die daarnaar gedaan zijn.

Door ht.wiersma@quic... (niet gecontroleerd) op wo, 9-12-2015 - 15:26

Niet iedere persoon is gelijk. Het draait allemaal om maatwerk. Wat goed is voor de één, behoeft niet ook goed te zijn voor de ander.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 9-12-2015 - 11:16

In plaats van dwingelandij kun je beter stimuleren. Straffen voor het niet solliciteren naar niet bestaande banen heeft geen zin. Bekijk welke kwaliteiten deze persoon heeft en bied een aanvullende scholing of omscholing aan naar beroepen waar nog toekomst in zit. Met de voortgaande robotisering verdwijnen er steeds meer arbeidsplaatsen. Waarom kunnen we niet het werk delen en overgaan op een vierdaagse werkweek?

Door a v zeppelin (niet gecontroleerd) op wo, 9-12-2015 - 10:40

9-12-15 Al in 1977 toen ik in Amsterdam bij de soc. dienst werkte gaf ik aan, dat wij, soc. dienst medewerkers, de bijstands mensen juist moesten mee helpen bij het vinden van een baan, en met het krijgen van vrijwilligers werk, waardoor zij weer tussen de mensen en uit hun isolement ( vaak door schaamte) konden komen Maar mijn mond werd tijdens een vergadering snel gesnoerd "Dáárvoor waren wij als bijstands ambtenaren n.l. niet aangesteld". Ik hielp-in privétijd- toen al ! de mensen met het vinden van een baan! en daardoor met weer een "gewoon" leven , plus inkomsten!
maar de klaplopers moeten wel worden gecontroleerd !!! is mijn mening nog steeds.
werken is goed voor de mens, zowel voor de noodzakelijke sociale contacten als de beloning.

Door T.Jansen (niet gecontroleerd) op wo, 9-12-2015 - 09:42

Sociale Zaken, UWV en consorten zouden eens op een andere manier moeten gaan functioneren. Het is een gotspe van hen om te beweren dat zij mensen aan werk helpen. Zij houden vooral zichzelf aan het werk! Zij moeten naar het INDIVIDU kijken, wat kunnen wij SAMEN doen om aan passend werk te komen. Miljoenen gaan er om in langdurige zinloze trajecten. Er is geen enkele compassie van de Overheid. Alleen Zinloos bezig blijven met rondjes draaien. Het moet anders en het kan anders. Maar zij willen gewoon niet. Hoe ik dit allemaal weet. Ik volg enkele mensen die in een uitzichtloze situatie zitten .