Erfenis nog niet ontvangen; wel of niet opnemen in de aangifte inkomstenbelasting

Belastingaangifte
Getty Images

Eind vorig jaar is een tante van mij overleden. Ik ben een van de erfgenamen. Binnenkort moet ik – net als de meeste anderen – weer mijn aangifte inkomstenbelasting maken en insturen. Ik heb mijn erfenis nog niet ontvangen; moet ik hier toch iets mee doen in mijn aangifte?

Belastingplichtigen moeten in hun aangifte inkomstenbelasting in box 3 de totale waarde van hun vermogen (alle box 3 bezittingen  en schulden) opgeven. Dit moet uiteraard alleen als het vermogen voor box 3 meer bedraagt dan de vrijstelling (2022: €50.650 en €101.300 bij fiscale partners en 2023: €57.000 en €114.000 bij fiscale partners). 

Vanaf het moment van overlijden zijn erfgenamen de verkrijgers van een nalatenschap. Daarom moet ook het overdeelde aandeel van een erfgenaam in een nalatenschap als onderdeel van het vermogen worden meegeteld. De erfgenamen moeten daarbij wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld een verhuurde woning tot de onverdeelde boedel? Dan geven zij hun deel van deze woning aan bij overige onroerende zaken. 

De peildatum voor de aangifte over een bepaald jaar voor vermogen is 1 januari. Omdat uw tante in 2022 is overleden, hoeft u met deze onverdeelde erfenis pas rekening te houden in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023. Op 1 januari 2022 (peildatum voor de aangifte over het jaar 2022) was dit immers nog geen bezitting van u.
De over uw erfenis verschuldigde (op dat moment nog niet betaalde) erfbelasting mag u in 2023 als schuld opvoeren. Voor schulden geldt wel een drempel (2023: €3.400 per persoon).

N.B. Als er bij een nalatenschap sprake is van de wettelijke verdeling (of een daarmee voor de fiscus gelijkgestelde verzorging voor de langstlevende) is geen sprake van een onverdeeldheid. De nalatenschap is feitelijk verdeeld vanaf het moment van het overlijden van de eerste ouder. Volgens de fiscale wetgeving voor de inkomstenbelasting worden de goederen en schulden van de nalatenschap in dat geval volledig aangegeven en belast bij de langstlevende ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3. De kinderen geven niets op. Dit blijft in elk geval zo totdat de vordering van de kinderen opeisbaar wordt (of bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de langstlevende eindigt). 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud