Erfgenaam in het buitenland en aangifte erfbelasting

Telefoongesprek
Getty Images

Ik ben de executeur in de nalatenschap van een goede vriendin van mij en ik ben bezig met de aangifte erfbelasting. Een van de erfgenamen woont in het buitenland. Moet ik ook voor hem aangifte doen? En hoe moet dit dan?

De executeur die zijn benoeming heeft aanvaard, is sinds 2012 verplicht om de aangifte erfbelasting te doen voor alle erfgenamen. Het maakt daarvoor niet uit of de erfgenamen in Nederland of in het buitenland wonen. 

Om de aangifte voor deze erfgenamen te kunnen doen, heeft u niet alleen de namen, geboortedata en adresgegevens van hen nodig maar ook alle BSN nummers. Dit zal voor de binnenlandse erfgenamen vermoedelijk geen probleem zijn maar voor de buitenlandse erfgenaam mogelijk wel. Ook deze kan echter over een BSN nummer beschikken, zeker als deze in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Vraag dit dus eerst na. 

Mocht er geen BSN nummer beschikbaar zijn dan kan deze erfgenaam dit aanvragen bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen. Wellicht is het praktischer als u dit namens hem regelt. Daarvoor is wel nodig dat deze persoon u daarvoor schriftelijk machtigt. Op deze machtigingsverklaring moet een datum staan en de handtekening van deze persoon. Daarnaast vraagt de Belastingdienst om een kopie van het ID of paspoort van deze erfgenaam. U stuurt deze gegevens mee met uw brief waarin u uw verzoek opneemt plus de reden waarom u dit BSN nummer nodig heeft. 

N.B. Bedenk wel dat de afhandeling van een dergelijk verzoek zo maar acht weken op zich kan laten wachten. Start hier dus tijdig mee of vraag eventueel uitstel voor het indienen van de aangifte. En bedenk bovendien dat bij uitstel rente in rekening zal worden gebracht over de verschuldigde bedragen. De periode waarover de Belastingdienst belastingrente berekent, start namelijk acht maanden na het overlijden van de erflater.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur