Moet die vaststellingsovereenkomst via de notaris?

Vraag van de week

Met de kinderen van mijn overleden man heb ik eindelijk overeenstemming kunnen bereiken over de grootte van hun erfdeel. De kinderen willen het nu ook nog zwart op wit van de notaris, moet dat?

Nee, dat moet alleen wanneer er in het testament van uw man staat dat er een notariële boedelbeschrijving moet worden opgesteld. Is dat niet het geval dan mag de vaststellingsovereenkomst ook onderhands (door u en de kinderen) worden opgesteld. Het is in situaties waarbij de verhoudingen niet vanzelfsprekend zijn overigens wel verstandig om goed vast te leggen wat is overeengekomen. Niet alleen voor de kinderen van uw man, maar misschien nog belangrijker: voor uw erfgenamen. Uiteindelijk zullen zij de vordering die de kinderen van uw man op u hebben na uw overlijden moeten uitkeren. Een overzichtelijk document waarin precies staat wat is afgesproken en wanneer de kinderen ergens recht op hebben, is dan wel zo handig.

Voor een notariële vaststellingsovereenkomst, zoals de kinderen van uw man willen, is wel wat te zeggen. Een onderhandse akte is net zo goed als een notariële, maar een notariële akte kan altijd teruggevonden worden terwijl onderhandse akten – zeker als er veel tijd overheen gaat – nog wel eens kwijt willen raken. Verder zal de notaris naar verwachting de wederzijdse rechten en verplichtingen in de akte opnemen en minder snel iets vergeten dan wanneer u zelf de vaststellingsovereenkomst onderhands vaststelt. Bovendien zal aan een notariële akte nooit getwijfeld worden, wat voor uw erfgenamen wel zo prettig is.

De kinderen van uw man willen graag dat het notarieel wordt vastgelegd, u kunt daarin meegaan, maar misschien wel voorstellen dat zij de kosten dragen.