Regel ook uw digitale erfenis

Het is een onprettige, maar belangrijke vraag: hoe heeft u uw digitale erfenis geregeld? Tijdens ons leven verzamelen we heel veel online informatie. Zorg ervoor dat uw nabestaanden inzicht krijgen in wat u online allemaal heeft lopen.

In deze tijden staat steeds meer informatie van onszelf online. E-mailadressen, foto's, sociale media-accounts, documenten bij opslagdiensten. Als het goed is bewaakt u de meest gevoelige informatie al met wachtwoorden. Niemand anders moet erbij kunnen! Maar het is wel lastig in het geval dat u overlijdt. De online informatie en accounts blijven namelijk gewoon bestaan. Nabestaanden weten vaak niet wat u online allemaal deed, en door het ontbreken van wachtwoorden hebben ze ook geen toegang tot uw informatie. En voor het afsluiten van de accounts moeten nabestaanden erg ingewikkelde procedures doorlopen. Zorg liever dat uw digitale leven ook netjes kan worden afgerond door uw nabestaanden.

Handig overzicht maken

Maak eerst een overzicht van al uw online bezigheden. Zet in een document waar u allemaal accounts hebt. Geef vervolgens aan wat u wilt dat er met uw online gegevens gebeurt. Wilt u bijvoorbeeld dat uw sociale media-accounts verdwijnen, of moeten ze juist online blijven ter nagedachtenis? Het overzicht kunt u thuis bewaren of bij een cloud-dienst zoals Dropbox. Geef ook bij de websites zelf, indien mogelijk, al aan wat er met uw gegevens moet gebeuren. Facebook en Google bieden die mogelijkheid nu al aan. 

Bewaar uw wachtwoorden op een veilige plek en geef iemand daar toegang toe. Gebruik bijvoorbeeld een wachtwoordmanager. Meer daarover leest u in ons artikel over de wachtwoordmanager. Zorg dat alleen een persoon die u 100% vertrouwt de inloggegevens van de wachtwoordmanager heeft. Vergeet ook niet het wachtwoord van de computer door te geven. Anders hebben uw nabestaanden ook geen toegang tot uw foto's en documenten.

Vraag om hulp

Het bovenstaande overzicht kunt u ook achterlaten in een speciaal codicil. Dit codicil is een handgeschreven, gedateerde én ondertekende brief waarin u uw nalatenschap kenbaar maakt. Nadeel: uw nabestaanden vinden misschien de brief niet (op tijd) en wachtwoorden zijn niet erg veilig om hier in op te schrijven, met name omdat u die soms noodgedwongen moet veranderen. U kunt uw digitale nalatenschap ook laten opnemen in uw testament. Ook dat document is echter niet gemakkelijk aan te passen, terwijl er online vaak zaken veranderen. Overweeg ook het volgende:

Online regelneef: Ziggur

Bij Ziggur maakt u een overzicht van uw online activiteiten. U wilt dat uw Twitteraccount wordt verwijderd na uw overlijden? Ziggur regelt dit en heeft hiervoor zelfs geen inloggegevens nodig. Ziggur heeft afspraken gemaakt met een groot aantal online aanbieders om de laatste wil van hun deelnemers te laten uitvoeren. Deze dienstverlening kost u eenmalig 199 euro. Via het Ziggurregister kunnen notarissen nagaan of er een Zigguraccount bestaat. Ze zijn hiertoe niet verplicht. Koppel daarom uw account aan een testament om zeker te weten dat dit gebeurt.

Wilt u kosteloos uw digitale erfenis regelen? Dan biedt Ziggur de mogelijkheid om gratis een digitaal overzicht te maken van uw digitale activiteiten. U moet er dan wel zelf voor zorgen dat iemand van dit account op de hoogte is en toegang heeft.

De Nederlandse Notariskluis

De Nederlandse Notariskluis biedt een digitale kluis voor al uw online gegevens. De informatie over uw sociale media-accounts, financiële accounts, abonnementen en documenten. Hierin kunt u continue gegevens toevoegen en wijzigen. Bijzonder: in deze kluis worden ook uw notariële documenten bewaard. Met de notaris spreekt u in een volmacht of in uw (levens)testament af wie na uw overlijden toegang heeft tot deze kluis. De akte wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister, zodat hij gegarandeerd tevoorschijn komt bij uw overlijden. U kunt al een kluis krijgen U heeft al een kluis voor € 3,96 per maand bij een vijfjarig contract. Voor een driejarig contract betaalt u maandelijks € 4,45, voor een eenjarig contract maandelijks € 4,95.

Zuckerberg zorgt ervoor

Facebook zelf biedt ook twee mogelijkheden voor een account na het overlijden van de eigenaar: het account krijgt de herdenkingsstatus of wordt verwijderd. Een account met een herdenkingsstatus is duidelijk herkenbaar, kan een plek vormen voor samenkomen en staat niet meer in zaken zoals verjaardagsherinneringen. U kunt nu zelf al instellen wie de contactpersoon is voor het afwikkelen van zaken op Facebook na overlijden. Dit werkt als volgt:

 • Log in bij Facebook
 • Klik op het driehoekje rechtsboven in Facebook en selecteer Instellingen
 • Klik op Account beheren
 • Voer de naam van een vriend in en klik op Toevoegen
 • Klik op Verzenden om je vriend te laten weten dat hij/zij je contactpersoon is voor accounts met herdenkingsstatus

Let op! Verschillende functies van Facebook veranderen bijna wekelijks. Dit is de stand van zaken bij het verschijnen van dit artikel.

Google-account

Bij Google kunt u aangeven wat er met uw account moet gebeuren als er een tijdlang geen activiteit wordt geregistreerd. Met Inactiviteitsvoorkeuren van Google bepaalt u of en wanneer uw account wordt beschouwd als inactief, wat er gebeurt met uw gegevens en wie wordt ingelicht. Deze instellingen gelden voor alle Google-diensten, zoals Gmail en YouTube.

 • Surf naar Google.nl.
 • Klik rechtsboven op Inloggen en log in met uw accountgegevens.
 • Klik rechtsboven op het rondje met uw initialen en klik op Mijn account.
 • Klik onder 'Persoonlijke informatie en privacy' op Uw inhoud beheren.
 • Klik onder 'Inactiviteitsvoorkeuren' op Deze instelling wijzigen.
 • Klik op Instellen.
 • Indien uw telefoonnummer nog niet bekend is, moet u dat opgegeven. Klik onder 'Waarschuw mij' op Mobiel telefoonnummer toevoegen. Voer uw nummer in en klik op Verificatiecode verzenden. U ontvangt een sms-bericht. Typ de code daaruit over en klik op Bevestigen.
 • Geef nu aan wat er met uw account moet gebeuren. U hebt deze opties:
  • Time-outperiode: geef hier aan na hoeveel maanden een time-out optreedt als u uw account niet gebruikt. Klik hiervoor op het 3 maanden en kies het gewenste aantal maanden.
  • Contacten inlichten en gegevens delen: voeg hier mensen toe die op de hoogte worden gesteld als uw account inactief is.
  • Account verwijderen: geef hier aan of uw Google-account verwijderd moet worden zodra alle eerdere acties zijn uitgevoerd.
 • Activeer tot slot alles door onderaan te klikken op Inschakelen.

Toch nog niets geregeld?

Blijft u zelf achter met iemands digitale erfenis en heeft deze persoon geen gegevens achtergelaten? Monuta heeft een heel handig stappenplan gemaakt waarin staat hoe u een account aanpast na een overlijden, of geheel verwijdert. De moeite waard!