Strategisch testamentplan om goede doelen

Vraag van de week

Testament opstellen
Getty Images

Mijn man en ik hebben besloten om onze nalatenschap aan goede doelen te schenken. Daarnaast wil ik mijn vrijgezelle broer, die veel tegenslag heeft gehad in zijn leven, een legaat van €20.000 toekennen. De notaris heeft aangegeven dat het niet verstandig is om dit legaat alleen in mijn testament op te nemen, maar de reden daarvoor is mij niet duidelijk.

Ik vermoed dat de notaris doelt op de situatie waarin ik als eerste kom te overlijden en mijn broer het legaat pas ontvangt nadat ook mijn man is overleden. Op dat moment is er al erfbelasting verschuldigd over het legaat (€5.200), zelfs als hij het nog niet heeft ontvangen. Als uw broer komt te overlijden voordat uw man overlijdt, maakt het nog uit te keren legaat deel uit van de nalatenschap van uw broer, wat onhandig kan zijn voor zijn erfgenamen.

Dit probleem kan eenvoudig worden opgelost door het legaat zowel in mijn testament als dat van mijn man op te nemen en pas uit te keren na het overlijden van degene van ons beiden die als laatste komt te overlijden. Als uw broer komt te overlijden voordat de langstlevende van ons beiden sterft en er geen plaatsvervulling is opgenomen, vervalt het legaat weer aan de nalatenschap. Een alternatief zou kunnen zijn om het legaat na mijn overlijden daadwerkelijk aan mijn broer uit te keren, zodat hij er op dat moment profijt van heeft. Mocht u de beoogde erfgenamen van mijn broer niet passend vinden, dan kunt u overwegen het legaat met een tweetrapsmaking te schenken, zodat het legaat - of het resterende bedrag ervan - uiteindelijk naar de goede doelen van uw keuze gaat.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.