Te hoge rente

Vraag van de week

Een vriend van me vertelde dat een hoge rente over de niet-opeisbare vordering op mijn moeder van mijn vaders erfdeel gunstig zou zijn, klopt dat?

Volgens de wet en in veel testamenten krijgt de langstlevende partner de volledige beschikking over de erfenis van de eerst-overleden partner en de kinderen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende partner ter grootte van hun erfdeel. Het kan dan zinvol zijn om een rente over die niet-opeisbare vorderingen af te spreken.

Volgens de Successiewet mag die rente niet hoger zijn dan 6 procent samengestelde rente (rente op rente). De rente hoeft pas betaald te worden na het overlijden van de langstlevende partner (of de andere wettelijke opeisbaarheidsgronden zoals faillissement of surseance van betaling).

Staat in het testament een hogere rente of wordt een hogere rente afgesproken door de langstlevende partner en/of de kinderen voordat er aangifte erfbelasting wordt gedaan, dan wordt de rentevergoeding boven de 6 procent samengestelde rente meegeteld bij de erfenis als die vrijvalt.

Een hoge rente kan dus zinvol zijn, maar kies niet voor een té hoge rente want dan betaal je over dat wat later meer aan rente wordt ontvangen dan 6 procent samengestelde rente ook weer erfbelasting.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.