Tweetrap voor mijn kleinzoon?

Vraag van de week

Getty Images

Ik wil zeker weten dat mijn nalatenschap nimmer bij de vrouw van mijn zoon terecht komt. We mogen elkaar niet en ik vind het een onverdraaglijk idee dat zij later - met wat ik opgebouwd heb - goede sier gaat maken. Is daar een oplossing voor?

Ja daar is een oplossing voor. U kunt in uw testament een tweetrapsmaking opnemen. U laat daarmee eerst uw zoon erven en na het overlijden van uw zoon erft uw kleinzoon uw nalatenschap of wat daarvan over is van u. Op die manier erft uw schoondochter niet van u.

Deze methode heeft een aantal nadelen. In de eerste plaats moet uw zoon jaarlijks aan zijn zoon rapporteren wat de stand van zaken van het bezwaarde vermogen is (uw nalatenschap). Wanneer uw kleinzoon na het overlijden van zijn vader alsnog via u erft, is er meer erfbelasting verschuldigd. Bij de vererving van vader op zoon is het tarief erfbelasting over de eerste €130.425 in 2022 10% en daarboven 20%. Voor kleinkinderen is het tarief respectievelijk 18% en 36%. Daarnaast moet u in uw testament aangeven wat uw zoon wel en niet met uw nalatenschap mag doen. Bijvoorbeeld: mag hij verkopen wat hij van u erft, mag hij er op interen en hoe dan?

Hetgeen u wilt, kan dus maar het lijkt wel een paardenmiddel om uw schoondochter buiten de deur te houden. Wanneer u uw zoon met uitsluiting laat erven en hem het verzoek meegeeft om hetgeen hij van u erft via zijn testament aan zijn zoon toe te delen, bereikt u goedkoper en sympathieker hetzelfde. Ook dan houdt uw zoon het beste een administratie van de erfenis bij, maar die hoeft pas gedeeld te worden na het overlijden van de zoon. Met dit alternatief bent u wel afhankelijk van de medewerking en instemming van uw zoon; daar moet u op vertrouwen.

25 juli 2022

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt zich voornamelijk bezig met voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel