Vrij van rechten en kosten

Vraag van de week

Notaris
Getty Images

In het testament van een vriend staat dat ik een legaat ontvang vrij van rechten en kosten. Wat wordt daarmee bedoeld?

Wat bedoeld wordt met vrij van rechten en kosten is dat de erfbelasting (de rechten) betaald wordt uit de algemene nalatenschap. U krijgt het legaat dus netto in handen. Oftewel als er erfbelasting over verschuldigd is en kosten gemaakt moeten worden om dit legaat uitgekeerd te krijgen, hoeft u dat niet te betalen en ontvangt het volledige bedrag dat in het testament wordt genoemd. De kosten hebben betrekking op alle kosten die u moet maken om u het legaat te kunnen laten ontvangen. Kosten zijn bijvoorbeeld de transportkosten om de kast die, of het schilderij dat u als legaat heeft ontvangen naar uw woning te brengen. Maar het kunnen ook de bankkosten zijn. Geld naar een buitenlandse rekening overboeken, kost bijvoorbeeld vaak een paar procent van het bedrag. Die paar procent moeten de erfgenamen dan aan u vergoeden.

Vaak staat de toekomstige erflater die het testament laat opstellen niet stil bij de kosten. De erflater wil vaak vooral dat de legataris het bedrag of het item uit de nalatenschap zonder voor de erfbelasting te hoeven betalen, ontvangt. De kosten kunnen echter lelijk oplopen als iemand bijvoorbeeld de inboedel als legaat krijgt. Alle kosten om de inboedel in te pakken en te laten verhuizen komen dan - als het net als bij u het legaat zonder kosten en rechten toegekend wordt - ten laste van de nalatenschap. Of als voor een kwetsbaar schilderij of kunstwerk en speciale transportkist gemaakt wordt dan komen die kosten ook voor rekening van de erfgenamen.

In de praktijk zal vrij van rechten en kosten vooral zien op het betalen van de mogelijk verschuldigde erfbelasting door de nalatenschap zodat u het bedrag of item dat u als legaat volgens het testament toekomt ook daadwerkelijk ontvangt.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel