Zijn de kosten rondom een overlijden aftrekbaar?

Getty Images

Samen met mijn broer en zussen doe ik de aangifte erfbelasting en nu vragen wij ons af of de kosten van de uitvaart, inclusief grafmonument, en de kosten van de afwikkeling, zoals notariskosten voor de verklaring van erfrecht, aftrekbaar zijn voor de erfbelasting of anders misschien voor de inkomstenbelasting. Kunt u mij zeggen hoe dit zit?

De kosten van de uitvaart en van het grafmonument zijn niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Wel zijn ze aftrekbaar bij de aangifte erfbelasting. Op de site van de Belastingdienst staan enkele voorbeelden van uitvaartkosten (kosten van lijkbezorging) die hiervoor in aanmerking komen:

  • kleding voor en verzorging van de overledene
  • rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en (verzendkosten voor) rouwkaarten en bedankkaarten
  • urn of kist, graf of andere rustplaats, grafsteen en plaatsen grafsteen
  • koffietafel
  • huur van de aula
  • herdenkingsdienst of kerkdienst (huur en kosten sprekers) tot 1 jaar na het overlijden

Overigens staat er in de wet dat deze kosten slechts aftrekbaar zijn voor zover zij niet bovenmatig zijn. U zult begrijpen dat hier dus discussie over kan ontstaan. Als leidraad kunt u hierbij hanteren dat de gemaakte kosten in verhouding moeten staan met de levensstandaard van de overledene. Ook dit is vaak natuurlijk voor meer uitleg vatbaar.

De eventuele uitkering van een uitvaartverzekering komt overigens in mindering op het aftrekbare bedrag.

Kosten afwikkeling

Ook de kosten voor de afwikkeling zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Verder is het zo dat - in tegenstelling tot de kosten van de uitvaart - de kosten van de afwikkeling niet aftrekbaar zijn voor de erfbelasting. De kosten van de afwikkeling moeten door de erfgenamen gedragen worden en verkleinen zo de omvang van de nalatenschap/de erfenis. Schakelt een erfgenaam zonder akkoord van de andere erfgenamen een deskundige in om alleen de eigen belangen in de afwikkeling te behartigen dan komen die kosten ten laste van de persoon die de deskundige heeft ingehuurd en niet ten laste van de algemene erfenis. Huurt de executeur of de boedelgevolmachtigde een deskundige in of is iedereen het ermee eens, bijvoorbeeld omdat deze kosten gemaakt moeten worden om de woning of de inboedel te taxeren, dan komen die kosten wel ten laste van de algemene nalatenschap.

Getty Images
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

 

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud