Welke risico’s loopt mijn kleinkind als het gaat om vaccinaties?

Het RIVM heeft deze week bekend gemaakt dat ze twee miljoen euro uittrekken voor betere voorlichting rondom vaccinaties. De reden: de vele verontruste verhalen over vaccinaties die op het moment rondgaan in de media en op internet. Antwoord op de meest gestelde vragen rond vaccinaties voor jonge kinderen.

Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van informatie van het RIVM, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) en diverse wetenschappelijke bronnen.

1. Krijgen kinderen bij een vaccinatie ziekmakers ingespoten?

Nee, dat is een misvatting. Bij een vaccinatie worden alleen dode of sterk verzwakte virussen of bacteriën ingespoten. Of zelfs alleen een klein stukje van een virus of bacterie. Van zulke gemankeerde ziekmakers kan een kind niet ziek worden. Maar voor hun immuunsysteem is dit genoeg om het virus of de bacterie voortaan direct te herkennen en aan te vallen. Je kunt het beter zien alsof je het immuunsysteem een heel gedetailleerd plaatje van het virus of de bacterie voorhoudt, zodat het weet dat het hiervoor op moet passen. Net als je kinderen met behulp van plaatjes kunt leren welke dieren gevaarlijk zijn. Gelukkig is het niet nodig om kinderen daarvoor met springlevende slangen of tijgers te confronteren. Verder zitten er in vaccins verschillende hulpstoffen; daarover later meer.

2. Hoe gevaarlijk zijn de ziekten waartegen kinderen worden ingeënt tegenwoordig eigenlijk nog?

De ziektes waartegen kinderen worden ingeënt (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, bof, rode hond, en een aantal schadelijke bacteriën ) zijn kinderziektes die vroeger vaak veel dodelijke slachtoffers maakten. Of met een hoog risico op ernstige complicaties. Vroeger zat op bijna elke school wel een kind dat gedeeltelijk verlamd was geraakt door polio, of dat doof was of een hersenbeschadiging had opgelopen door mazelen. Ook stierven er honderden kinderen per jaar aan deze ziekten. Dankzij het succes van het rijksvaccinatieprogramma, dat van start ging in 1957, komen deze kinderziekten gelukkig bijna niet meer voor in Nederland. Toch is het gevaar nog niet geweken.

Kinderen kunnen deze ziekten wel oplopen in andere landen. En naarmate er minder kinderen gevaccineerd worden, wordt de kans ook steeds groter dat ze terug kunnen komen in ons land. Bovendien bestaat er voor de meeste van deze ziekten geen goede behandeling; voorkomen is daarom beter dan genezen. Ook tegenwoordig nog ligt de kans om te overlijden aan difterie tussen de 3 en 12 procent (oftewel, als 100 kinderen het krijgen gaan er tussen de 3 en 12 dood), als de infectie in de luchtwegen terecht is gekomen. Als en ander deel van het lichaam is geïnfecteerd, verloopt de ziekte gelukkig milder. Polio verloopt ook regelmatig mild, maar toch raakt één op de 100 à 200 kinderendie de ziekte krijgen verlamd en gaat één op de 1000 à 2000 kinderen die de ziekte krijgen eraan dood. Voor mazelen is het sterftepercentage ongeveer hetzelfde. Dit zijn de cijfers die volgens het RIVM gelden voor Nederland. In arme landen ligt het sterftepercentage nog vele malen hoger. 

3. Hoe zit het met de giftige stoffen die in vaccins zouden zitten?

Dit is een punt van zorg voor veel jonge ouders, omdat hier veel enge verhalen over rondgaan. Maar als het gaat om gif, is het belangrijk om te beseffen dat élke stof giftig is, afhankelijk van de dosis. Zelfs water is dodelijk giftig, als je vijf tot zes liter snel achter elkaar drinkt. De drie stoffen waar mensen het meest ongerust over zijn als het gaat om vaccins zijn kwik, aluminium en formaldehyde. Vroeger zat er een heel kleine hoeveelheid kwik in vaccins. De hoeveelheid was kleiner dan mensen regelmatig binnen krijgen via voedsel, bijvoorbeeld via vis. Bovendien was het geen pure kwik, maar ethylkwik. Dat wordt relatief snel door je lichaam afgebroken en via je ontlasting uitgescheiden. Ook bij jonge kinderen. Omdat er toch veel onrust over dit ingrediënt bleef onder ouders, zit het nu niet meer in vaccins.

Andere mensen zijn bang voor de aluminiumzouten die in een deel van de vaccins zitten, maar ook dit is niet nodig. Aluminium zit ook van nature in ons voedsel en in ons eigen lichaam. Steker nog, baby’s krijgen flink meer aluminium binnen via moedermelk dan dat er in vaccinaties zit. Met de lage dosis uit vaccin kan hun lichaam prima omgaan. Formaldehyde, tot slot, klinkt misschien eng, maar ook dit komt van nature voor in allerlei soorten voedsel. Een enkele peer bevat 120 keer meer formaldehyde dan een vaccin - ook een biologische peer. Bovendien produceert ons lichaam zelf formaldehyde. Het lichaam van een baby maakt ook elke dag meer van deze stof aan dan dat er in een vaccinatie zit. Dat wordt allemaal ook netjes weer afgebroken en afgevoerd; het kind merkt hier niets van.

4. Zelfs al zijn ze niet schadelijk; waarom zitten er zo veel toevoegingen in vaccins?

Toevoegingen zoals de hierboven genoemde aluminiumzouten en formaldehyde worden in dit geval ‘hulpstoffen’ genoemd.  Er zijn twee redenen waarom die hulpstoffen worden toegevoegd. De eerste is om het vaccin beter houdbaar te maken. Het voorkomt dat er schimmels of bacteriën in gaan groeien, die een nare ontsteking kunnen veroorzaken op de plek van de injectie. De tweede reden is dat sommige van deze hulpstoffen het afweersysteem tijdelijk extra actief kunnen maken. Dat zorgt ervoor dat de vaccinatie extra goed werkt. Zo’n stof heet een adjuvans. Aluminiumzouten en de kwikverbinding die vroeger in vaccins zat zijn voorbeelden hiervan.

5. Hoe zit het met de bijwerkingen van vaccinaties?

Vaccinaties kunnen bijwerkingen hebben, maar in verreweg de meeste gevallen zijn die mild. De meest voorkomende bijwerkingen zijn tijdelijke roodheid, een klein bultje of gevoeligheid van de plek van de vaccinatie. Ook verhoging of koorts komt voor; in het geval van de BMR vaccinatie bijvoorbeeld ongeveer 1 op de 10 a 20 kinderen. Deze verhoging of koorts is geen teken van ziekte. Het ontstaat doordat het immuunsysteem tijdelijk erg actief is. Bijwerkingen als deze verdwijnen meestal binnen één of twee dagen. De kans op echt ernstige bijwerkingen is gelukkig heel klein; ongeveer 1 op de paar miljoen. Het gaat dan om bijwerkingen zoals het syndroom van Guillain-Barré of hersenvliesontsteking. De kans om deze zelfde ziekten te ontwikkelen als complicatie van griep, of zelfs een gewone verkoudheid, is hoger dan de kans om ze op te lopen van vaccinaties. Al met al zijn vaccinaties dus een stuk minder risicovol dan de ziektes waartegen ze beschermen.

6. Kunnen vaccinaties autisme veroorzaken?

Nee. Dit idee is ooit de wereld in geholpen door een Britse arts genaamd Andrew Wakefield. Maar geen enkele arts of onderzoeker na hem heeft dit kunnen bevestigen. Na een paar jaar bleek dat Wakefield gefraudeerd had met onderzoeksgegevens. Zijn artikel over het mogelijke verband tussen autisme en vaccinaties is teruggetrokken uit het wetenschappelijke tijdschrift waar het in gepubliceerd was. Wakefield raakte als straf zijn artsenlicentie kwijt en mag nooit meer geneeskunde bedrijven.

7. Lopen mijn kleinkinderen gevaar als hun ouders ze niet inenten?

Hier in Nederland valt het gevaar gelukkig mee. Kinderen worden in ons land beschermd door een verschijnsel dat groepsimmuniteit heet. Als 90% tot 95% van de kinderen is ingeënt, maken ziektes heel weinig kans om zich te verspreiden. Mocht een ziekte zoals mazelen opduiken op een plek waar zo’n hoog percentage van de kinderen gevaccineerd is, dan zal de ziekte snel weer verdwijnen. Maar er zijn ook plekken in ons land waar het percentage gevaccineerde kinderen onder deze grens ligt. Dat is bijvoorbeeld zo in het gebeid dat wel de ‘bible belt’ wordt genoemd, en lokaal in grotere steden. Op deze plekken kunnen wel epidemieën. Zoals in 2013-2014 nog met de mazelen is gebeurd. Dan loopt een kind dus het risico dat beschreven is bij vraag twee.

Om zulke epidemieën te voorkomen probeert het RIVM de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast is het voor niet-gevaccineerde kinderen een risico om naar landen te reizen waar de ziekten waartegen wordt gevaccineerd nog wel voorkomen. Het gaat daarbij niet alleen om verre landen. Zo is mazelen aan het terugkeren in Europa omdat er in verschillende landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië, te weinig gevaccineerd wordt.

8. Zijn niet-gevaccineerde kinderen gevaarlijk voor andere kinderen?

De kans dat een niet-gevaccineerd kind een kind dat wel is gevaccineerd ziek maakt, is heel klein. Maar wat lang niet alle ouders beseffen: er is óók een grote groep kinderen die wel gevaar lopen. Namelijk de kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden, of die vanwege een immuunziekte niet gevaccineerd kunnen worden. Om nogmaals mazelen als voorbeeld te nemen: baby’s worden hier pas tegen ingeënt als ze 14 maanden zijn. Voor die tijd kunnen ze de ziekte wel krijgen. En dat gevaar is helaas reëel. Mazelen is een heel besmettelijke ziekte, en kinderen kunnen mazelen al aan elkaar doorgeven voordat ze symptomen zoals koorts of de rode vlekjes krijgen.

Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de mazelenuitbraak van 2013/2014 in Den Haag. Een jongetje van 8 maanden, dat dus nog te jong was om gevaccineerd te worden, is toen bijna overleden aan de ziekte. Hij raakte besmet op de kinderopvang via een ouder, bewust niet gevaccineerd kind dat de ziekte onder de leden bleek te hebben. Om dit voortaan te voorkomen wordt er op het moment druk gediscussieerd of kinderopvanginstellingen kinderen waarvan ze weten dat deze niet gevaccineerd zijn mogen weigeren. Zodat ook de te jonge kinderen en kinderen met immuunziekten toch beschermd zijn.

Wat vindt u?

Wij zijn benieuwd wat uw ervaringen zijn. Reageer in het veld onderaan de pagina.

17 Comments

Door Janneman (niet gecontroleerd) op wo, 22-4-2020 - 13:27

De geschiedenis van Nederland vertelt overtuigend boekdelen van besmettelijke ziektes en schade/overlijden.
Het verband tussen niet-vaccineren en biblebelt plus antroposofen is ook al lang en breed aangetoond.
Gruwelijk zijn de getuigenissen van zwaar gehandicapte mensen die door ouders en geloof, vroeger niet zijn ingeënt, zie internet.
Behalve bij zeer jonge kinderen tot 14 maanden is het onontbeerlijk! Kijk naar het onderwijs: op onze schooldeur hangt vooral in de wintermaanden elke maand een andere tekst met andere ziekte aan de voordeur als waarschuwing, dan heerst er weer wat. Vaccinaties verplicht stellen voor onderwijs en kinderopvang zou elk kind, elke docent de vereiste bescherming geven. Niet-gevaccineerden dus weigeren, hetgeen hier en daar al gebeurt, maar nu wettelijk maken!

Door Gezond verstand! (niet gecontroleerd) op di, 21-4-2020 - 13:49

En wat te denken van de pneumokokkenvirussen, die oor- en longontsteking veroorzaken?
Die juist kleine kinderen en ouderen raken, kunnen raken en soms nog dodelijk zijn.
Voor hele nare complicaties zorgen w.o. bloedvergiftiging, waaraan in de geschiedenis velen overleden, omdat er geen kruid tegen gewassen was.
Heel goed nieuws: najaar 2020 wordt hier vaccin tegen aangeboden in Nederland.

Door Henna (niet gecontroleerd) op vr, 17-4-2020 - 10:15

Al in de prehistorie kwam polio voor: op oude grafmonumenten Egypte zijn al afbeeldingen van mensen met polio te zien.
Met DDT heeft het niets te maken, wel met niet-vaccineren: voor het laatst kwam polio in Nederland in 1992 voor, Streefkerk, biblebelt, niet-gevaccineerden, want bevindelijk gereformeerden,
ook wel zwarte-kousenkerk genoemd.
Voorbeelden uit Nederland zijn legio in de vorige eeuw van de biblebelt en poliogevallen. Ontkennen heeft geen zin, er zijn feiten.
Al heel lang is het verband tussen ongevaccineerden en polio gebleken. Helemaal uitgebannen is de ziekte nog steeds niet, in bep. gebieden op Aarde komt het nog voor. België vaccineert nog steeds.
Mensen die allerlei verbanden menen te zien tussen zaken die los staan van elkaar, krijgen ook hier helaas alle ruimte.
Ook mensen die anderen menen te moeten opzadelen met ongevraagde en subjectieve adviezen, waar hopelijk niemand in trapt. Tegen bemoeizucht valt niet te vaccineren....

Door Jojo (niet gecontroleerd) op di, 7-4-2020 - 10:46

@Maria, je weet dat veel poliogevallen van vroeger te maken hadden met orale vaccin en met gifstoffen als DDT in het milieu? Vroeger was de slogan: 'DDT is good for me!' Verder onwaarschijnlijk dat de ene ziekte uitgeroeid zou zijn, door een deel van de bevolking in te enten, en de andere gewoon nog bestaat en ook vóórkomt onder gevaccineerde kinderen en volwassenen.

Door Maria (niet gecontroleerd) op ma, 6-4-2020 - 17:36

Ben een voorstander van vaccinaties en mijn ouders dankbaar dat ze mij die hebben laten ondergaan vroeger. Het jongetje in de straat die polio had gekregen en dus zijn leven lang gehandicapt bleef, herinner ik me nog heel goed.
Als leerkracht in het basisonderwijs, pleit ik ervoor dat álle kinderdagverblijven en álle scholen dit verplicht gaan stellen.
En dat al het geneuzel over de ev. gevolgen van vaccineren nu eens stopt!

Door Jojo (niet gecontroleerd) op ma, 6-4-2020 - 15:51

Als het nog niet is aangetoond, zoals met autisme, wil dat nog niet zeggen dat het niet zo is. En bijwerkingen kan je meestal lastig bewijzen. Hoe doe je dat, bewijzen? Hoe bewijs je dat je slechter slaapt door medicatiegebruik? Aan je kind merk je echt wel als er wat mis mee is.

Door Trudy (niet gecontroleerd) op ma, 6-4-2020 - 13:28

Wat een verschrikkelijk commentaar lees ik hier.
Alles maar afkraken. Daar zijn mensen goed in.
Ik denk dat alle ontwikkelingen op vaccinatie gebied, juist bedoeld zijn om veel verdriet te voorkomen. Voor iedereen!!
Wat als een niet ingeënt kind ziek wordt en doodgaat aan een kinderziekte?
Ik moet er niet aan denken, om een van mijn kleinkinderen te moeten missen.
Beste mensen, denk aub goed na. Wij wonen in een bevoorrecht land.
Laat in hemels naam je kind vaccineren.

Door Alex Wiegeraad ... (niet gecontroleerd) op ma, 6-4-2020 - 10:56

En als dat stukje niet word herkent ga je er aan dood, dat is toch Logies

Door Tinie van Rijsbergen (niet gecontroleerd) op zo, 4-12-2016 - 19:09

In ben een oma van een ONGEVACCINEERD kleinkind IK heb veel energie gestoken in het informeren van mijn dochter en schoondochter om hun meisje NIET te vaccineren. Als ik het nl over kon doen dan liet ik mijn kinderen ook NIET vaccineren. Leuk bedacht dit onderwerp.maar het gaat averechts werken !! Net als de wet op de orgaandonatie Hoe meer druk...reclame etc etc hoe meer ouders gaan twijfelen

Door Ad van den Heuvel (niet gecontroleerd) op vr, 2-12-2016 - 12:39

De meningen zijn verdeeld,maar 50% van de vaccinatie's zijn totaal overbodig.De vaccinatie tegen baarmoederkanker heeft bij mijn kleindochter tot epelepsie aanvallen geleid,wat ze daarvoor nooit heeft gehad.