90% van de internetgebruikers beschermt persoonsgegevens goed

Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Maar liefst 90% van de respondenten (12 jaar of ouder) gaf aan maatregelen te nemen om hun persoonlijke gegevens online te beschermen. Vooral het weigeren van toegang tot locatiegegevens wordt genoemd.

Dit blijkt uit de resultaten van de enquête ICT-gebruik van huishoudens en personen die jaarlijks door het CBS wordt afgenomen. In 2016 was dat percentage nog maar 79%. In 2020 hebben ongeveer 6,5 duizend mensen van 12 jaar of ouder deelgenomen aan dit onderzoek. Mensen die aangeven veel ervaring te hebben met internet, computers, tablets of smartphones troffen vaker maatregelen om persoonsgegevens op internet te beschermen dan mensen die weinig ervaring met internet en dergelijke apparatuur hebben.

Nederlanders zijn dus voorzichtiger geworden. Met ruim 80 procent zijn 18- tot 45-jarigen het meest actief in het beschermen van persoonlijke gegevens bij het installeren of gebruik van een app op smartphones. Van de 75-plussers deed 29 procent dat. Ruim een derde van de 75-plussers gaf aan niet te weten dat zoiets kan.

65+ is iets minder voorzichtig

Van de 65-plussers is 77% actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie. Bij 12- tot 65-jarigen meldde 93 procent dit. Internetgebruikers van 75 jaar of ouder doen het minst vaak aan bescherming van persoonlijke informatie op internet: 70%, tegen 81% onder 65- tot 75-jarigen.

Koploper in Europa

Nederland had in 2020 van alle EU-27 landen het hoogste percentage internetgebruikers van 16 tot 75 jaar dat maatregelen nam om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92 procent). Het EU-27 gemiddelde was 78 procent. Oostenrijk en Finland scoorden met 90 procent ook hoog, Roemenië met 52 procent het laagst.

Ook staan Nederlanders vaak niet toe dat persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Vorig jaar had 77 procent van de Nederlanders dat niet toegestaan, het EU-27 gemiddelde lag op 57 procent. Nederland loopt daarmee dus ook voorop in Europa.

Bron: CBS