Bijna de helft van de Nederlanders verbergt wel eens iets op zijn digitale apparaten

Uit een recent verspreide enquête van VPNgids.nl komt naar voren dat bijna de helft van de Nederlanders wel eens iets verbergt op zijn smartphone, laptop of USB-stick. Hackers en criminelen zijn de voornaamste personen waarvoor men bestanden verbergt, maar ook de overheid wordt als bedreiging gezien.

Kennis over hoe men bestanden moet verbergen ontbreekt

Van alle ondervraagden geeft 48,4 procent aan zo nu en dan bestanden te verbergen, daartegenover staat een groep van 51,6 procent die dit (nog) niet doet. Van deze groep geeft ongeveer een kwart aan dit eigenlijk wel te willen, maar niet goed weten hoe dit moet.

 

Overheid wordt niet vertrouwd

Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan hun bestanden te willen verbergen voor hackers en andere criminelen. De overheid volgt daarna als belangrijkste partij, met ongeveer 30 procent. Collega’s en werkgevers nemen de derde plaats in op de ranglijst voor wie men bestanden wilt verbergen, met zo’n 27 procent.

 

Wat voor soort bestanden wil men verbergen?

Er zijn natuurlijk verschillende soorten bestanden te onderscheiden. Er is een duidelijke top vijf te zien. De bestanden die het merendeel van de ondervraagden wil verbergen zijn wachtwoorden, financiële documenten en identiteitsdocumenten.

 

Externe geheugenoplsag komt als favoriet uit de bus bij het verbergen van bestanden

Het bewaren van bestanden kan op een digitaal apparaat via meerdere manieren. Externe geheugenoplsag zo’n manier en meteen ook de meest populaire, denk hierbij aan een USB-stick. De externe geheugenoplsag wordt gevolgd door de computer, mobiele telefoon en als laatste opslaan via cloud storage. Echter liggen de percentages vrij dicht bij elkaar.

 

Gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen

Ruim de helft van de mannen verbergt momenteel bestanden, terwijl slechts 39 procent van de vrouwen dit doet. Het lagere percentage bij de vrouwen komt mogelijk doordat 17 procent het wel wil maar niet weet hoe het moet. Bij de mannen is dit aandeel 6 procent. Vrouwen verbergen vaker hun identiteitsdocumenten in vergelijking tot mannen. 17,3 procent tegenover 3,1 procent. Daarnaast verbergen juist meer mannen dan vrouwen hun pornografische bestanden; 62,7 procent tegenover 49 procent.

 

Tot slot

Relatief veel mensen willen hun bestanden verbergen volgens de enquete. Wat opvalt is dat 10 procent dat wel wil, maar niet weet hoe ze dat nou precies doen. Bij het informeren van het grote publiek over hoe om te gaan met privacygevoelige bestanden valt nog veel winst te behalen.

Het beheren van wachtwoorden is een belangrijk thema bij veel respondenten. Dat valt samen met de opkomst van wachtwoordmanagers de afgelopen jaren. Wat minder speelt bij de ondervraagden is het verbergen van illegale downloads; slechts een ruime vijf procent van de respondenten geeft aan dit type bestanden te verbergen. Mensen lijken zich vooral zorgen te maken om online hackers die uit zijn op hun bestanden. Volgens VPNgids.nl maken mensen zich vooral zorgen om hun online veiligheid en in wat minder mate om hun online privacy.

Onderzoeksverantwoording

Voor dit onderzoek is een online enquête opgesteld en een steekproef gehouden onder de Nederlandse bevolking. De bevraagden omvatten een representatieve verdeling tussen mannen en vrouwen en verschillende leeftijdscategorieën.

Bron: VPNgids.nl