Europarlement akkoord met Europese AI-wetgeving

AI hoofdbeeld chatgpt
Getty Images

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Europese AI Act, waardoor het wetsvoorstel nu definitief is. Deze wet is bedoeld om duidelijke regels te stellen rond kunstmatige intelligentie (AI).

Na jarenlange inspanningen en intensieve onderhandelingen is de wet aangenomen met een overweldigende meerderheid van 523 stemmen vóór, 46 tegen en 49 onthoudingen. De wet biedt duidelijkheid over wat verboden is en welke toepassingen van AI onder strenge voorwaarden zijn toegestaan, met name die waarbij sprake is van 'hoog risico'.

Veiligheid en cybersecurity

Dit omvat onder andere systemen die worden gebruikt bij werving en selectie van werknemers of bij het bepalen van promoties. Ook opsporingsdiensten kunnen gebruikmaken van AI-systemen voor risicobeoordelingen van individuen, evenals systemen die worden ingezet bij veiligheidsbeheer in het verkeer of watermanagement.

De onderhandelingen over de wet duurden tot eind vorig jaar en er werd vooral gediscussieerd over de lijst met verboden en toegestane zaken. Het Europees Parlement verschilde hierover van mening met de lidstaten. Er was ook een sterke lobby vanuit Europese AI-bedrijven die waarschuwden voor negatieve gevolgen als de regels te streng zouden zijn.

ChatGPT

De wet bevat ook regels voor techbedrijven die al geruime tijd AI gebruiken, maar steeds vaker gebruikmaken van taalmodellen zoals ChatGPT. Deze taalmodellen vallen onder de categorie 'general purpose AI', wat betekent dat ze voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet.

Voor de krachtigste systemen gelden extra strenge regels. De makers moeten bijvoorbeeld testen of hun modellen accuraat zijn en de grootste risico's kunnen vermijden.

Ingang vanaf mei 2025

De verwachting is dat de wet in mei officieel wordt gepubliceerd en vervolgens geleidelijk in werking treedt. De verboden gaan zes maanden later in, techbedrijven moeten zich aan de regels houden vanaf mei 2025 en andere bepalingen volgen in 2026.

Auteur