Nederlanders bewust van Europese privacyrechten

Nederlanders zijn zich bovengemiddeld bewust van de privacyrechten die sinds mei 2018 voor alle inwoners van de Europese Unie gelden, blijkt uit een enquête onder ruim 27.500 Europeanen. Op verzoek van de Europese Commissie is het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar.

In Nederland is in mei 2018 de Europese privacywet, beter bekend als Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht geworden. Deze wet geeft burgers het recht om hun persoonlijke data bij een beheerder te laten verwijderen.

Onderzoeksbureau Kantar vroeg onder andere aan de Europeanen of zij bekend zijn met zes verschillende rechten die zijn opgenomen in de Europese privacywet en of zij daadwerkelijk aanspraak hebben gemaakt op hun rechten.

Nederland scoort bij vier van deze rechten het beste van alle 28 lidstaten in de Europese Unie. Het gaat dan om het recht om data op te vragen (86 procent) en het recht om data te laten aanpassen (80 procent). Nederlanders zijn ook het vaakst bekend met het recht om je af te melden voor digitale reclame, zoals reclame via e-mail (81 procent) en het recht om data te laten verwijderen (77 procent).

Minst bekend

Nederlanders zijn het minst bekend met het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing, zoals algoritme. In negen landen zijn inwoners zich meer van dit recht bewust, hoewel Nederland (43 procent) wel beter scoort dan gemiddeld in Europa (41 procent).

Met de kennis over het recht om je data te verplaatsen naar een andere beheerder schoort Nederland ook redelijk goed: 59 procent is zich hiervan bewust.

Nederlanders zijn zich dan wel bovengemiddeld bewust van de individuele rechten, maar als het gaat om bekendheid met alle zes onderzochte rechten scoort Nederland slechts gemiddeld.

Bron(nen):
Trefwoorden: