Verzekeraars willen beter handhaving verkeersregels

Getty Images

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de politie de verkeersregels intensiever gaat handhaven om de verkeersveiligheid te vergroten.

Het Verbond zegt dit in een reactie op het voorstel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om het app-verbod uit te breiden naar bestuurders van alle voertuigen, waaronder fietsers. Met een app-verbod wordt het voor iedereen duidelijk dat je geen mobiele apparaten mag vasthouden terwijl je deelneemt aan het verkeer. Dit om ongelukken te voorkomen.

Tegelijkertijd waarschuwt het Verbond dat als er een verbod komt, er ook voldoende politie moet zijn om het verbod te handhaven. Bij onvoldoende handhaving vraagt het Verbond zich af of het uiteindelijke doel, het vergroten van de verkeersveiligheid, zal worden gehaald.

Auteur 
Bron 
  • Verzekeraars.nl/tegenstander van app verbod