Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks

 • AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
 • Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
 • Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
 • Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid
 • Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
 • Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP

 • AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
 • Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD

 • Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk
 • Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
 • Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 • Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA

 • De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
 • Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
 • Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens

SGP

 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag
 • Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
 • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
 • Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
 • ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen

PvdD

 • Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
 • Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
 • Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
 • Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven

ChristenUnie

 • Meer persoonlijk pensioenstelsel
 • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
 • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er

VNL

 • AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
 • AOW wordt verhoogd
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
 • Individualisering van het aanvullend pensioen

50PLUS

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
 • Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
 • De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
 • Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

Forum voor Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan
 • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar
 • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen
 • Stimuleren generatiewoningen

76 Comments

Door Klaas (niet gecontroleerd) op wo, 16-8-2017 - 21:50

Veel ouderen met lichamelijk zwaar werk hebben gerekend op vervroegd pensioen etc., want hun lichaam is op met 60-62 jaar. Nu is de pensioenleeftijd, het vervroegd pensioen, en de AOW in leeftijd omhoog geschoven. Deze mensen komen in een gat (de sociale dienst..).

Door Van Boerem (niet gecontroleerd) op wo, 17-5-2017 - 12:35

Dat ouderen op een leeftijd van 67+ hun schuld hebben afgelost met 46 jaar gewerkt te hebben zonder in de WW gezeten te hebben en gemiddeld 50 uur per week altijd hebben gewerkt hebben er niets aan om hun stenenhuis te verkopen.
Immers iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben.
Dus blijven ze wonen soms noodgedwongen tot hun dood in eigen huis..
Toen wij jong waren en werkten van 19 jaar tot pensioen is er nooit door ons over pensioen voor later gesproken.
Dat de jeugd dat nu wel doet komt door hun opleiding die ze op kosten voor een groot deel van de maatschappij hebben mogen doen.
Dat er jaloezie is onder enkele jeugd aangaande dat hun ouders c.q.grootouders een redelijk pensioen hebben komt uit het feit dat we te veel zgn.nieuwe Nederlanders hebben binnen gelaten.
Hoe meer vreemden je binnen haalt hoe meer ellende de politie op haar dak krijgt.
Nederland heeft genoeg aan haar eigen ellende dat hoeven we niets bij.
Vergis je niet.

Door Johan (niet gecontroleerd) op ma, 20-3-2017 - 12:50

de genoemde rijkdom zit bij een aantal zeker niet alle ouderen in een stapel stenen!!!!!
van stenen kun je niet leven....

Door N de Jongh (niet gecontroleerd) op vr, 17-3-2017 - 11:56

Ik ben geboren in 1948. Mijn vrouw is van 1957. Hebben beiden altijd gewerkt. Ik krijg alleen AOW voor mezelf. En pensioen van het ABP. Bovenstaande klopt niet.

Door Dirk (niet gecontroleerd) op di, 14-3-2017 - 22:43

Er is uiteraard ook een deel ouderen dat zijn huis nog niet heeft afbetaald!
Zo ook was (is) er de aflossingsvrije hypotheek waarbij er geen aflossing plaatsvind. Natuurlijk zal er een overwaarde zijn bij verkoop van het huis zodat aflossen niet perse nodig is. En dat percentage ouderen die een dergelijke aflossingsvrije hypotheek hebben is meer dan men denkt.

Door Bertus (niet gecontroleerd) op vr, 10-3-2017 - 14:15

een normale rekenrente toepassen zodat de fondsen kunnen indexeren en al zeker niet hoeven te korten. de fondsen barsten van het geld. brussel vind dit wel leuk en ze zouden maar wat graag willen graaien zo ook de nederlandse politiek die dit in het verleden ook al heeft gedaan en er gewoon mee weggekomen is. dan zijn er nog allerlei directeuren en onderdirecteuren en ceo's die allemaal goed betaald worden en flinke bonussen ontvangen als ze weggaan ook al hebben ze niets gepresteerd. de pensioenpotten zijn opgebouwd door de werknemers en is uitgesteld loon dit is dus bestemd voor werknemers die met pensioen gaan en niet voor eerder genoemde. er zit geld genoeg in de pot voor jong en oud en er komt alleen maar bij!!!
ik hoop dat de politiek eens aan de ouderen denkt. en die onzin dat ze allemaal rijk zijn de oudjes daar geloof ik helemaal niets van, ik in ieder geval niet. en geen van de mensen in mijn omgeving. Natuurlijk zijn er wel rijken bijv een directeur of ceo die met pensioen is gegaan een vette bonus heeft meegekregen en een dik pensioen heeft en dan ook nog eens aow krijgt, helaas zijn er die ook maar het merendeel heeft dit echt niet...

Door Hans (niet gecontroleerd) op vr, 10-3-2017 - 12:05

Met 15 jaar begonnen met werken, dat betekend 52 jaar werken, indien de pensioen leeftijd nog niet verder opgeschroefd wordt.
Tot een aantal jaren geleden was dat nog 65, daar heb ik ook de premie voor betaald, mag nu langer werken EN betalen. Ik vind dat niet zo rechtvaardig.
Maar dat begrijpen die blagen niet, pas als ze zelf zo oud zijn gaat dat pas doordringen in die studiebollen hoofdje van ze.

Door Meijer (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 10:03

En als je na 1 jan 1950 bent geboren met een jongere vrouw bent krijg je 50% AOW en dat is 751 euro!!
Een alleenstaande krijgt 1099 euro!
En ben je voor 1jan 1950 geboren,1500 euro!
Leeftijdsdiscriminatie noem ik dat!

Door Meijer (niet gecontroleerd) op wo, 8-3-2017 - 09:45

Rijke AOW ers is gedeeltelijk waar,maar AOW ers die na 1 jan 1950 zijn geboren,krijgen maar 50% AOW voor echtparen nl kostendelersnorm!!En dat is momenteel 751 euro!
Een alleenstaande 1099 euro!!
Vergeet dat niet,en laat je niet misleiden door de politiek!

Door Lia Meijer (niet gecontroleerd) op di, 7-3-2017 - 21:57

Goed lezen; Forum voor Democratie staat er wel bij !