Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks

 • AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
 • Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
 • Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
 • Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid
 • Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
 • Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP

 • AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
 • Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD

 • Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk
 • Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
 • Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 • Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA

 • De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
 • Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
 • Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens

SGP

 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag
 • Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
 • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
 • Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
 • ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen

PvdD

 • Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
 • Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
 • Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
 • Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven

ChristenUnie

 • Meer persoonlijk pensioenstelsel
 • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
 • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er

VNL

 • AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
 • AOW wordt verhoogd
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
 • Individualisering van het aanvullend pensioen

50PLUS

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
 • Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
 • De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
 • Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

Forum voor Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan
 • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar
 • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen
 • Stimuleren generatiewoningen

76 Comments

Door Mike (niet gecontroleerd) op za, 11-2-2017 - 23:58

J. van Zetten en anderen die aangeven PVV is duidelijk. Ik meen 2012 Voor pvv een breekpunt voor de verkiezingen. Nog geen 12 uur na sluiting stembureaus, de onderhandelingen moesten nog begin, liet Wilders dit punt al vallen.Geen enkel partij wil met hen samenwerken dat is wel een goed teken

Door Jaap (niet gecontroleerd) op za, 11-2-2017 - 13:13

Prachtig allemaal. Als ik het alles lees dan krijg ik dus over een paar jaar een hogere AOW dan nu het geval is. Dat zeggen ze namelijk allemaal. Maar geloven doe ik het niet, na de verkiezingen is alles weer weg en krijgen we er nog een jeugdzender bij. Verandering van de rekenrente is al gesneuveld in de tweede kamer. Individualisering klinkt deftig maar er is geen schijn van bewijs dat je er als individu dan ook wat aan hebt. Het loskoppelen van jeugd die voor ouderen betalen klink wel lekker vet maar mijn vader betaalde voor zijn vader. Want zijn vader was de eerste die pensioen kreeg in de familielijn. Daarvoor was er niets. Er wordt nu gedaan alsof de golf van babyboomers eeuwig duurt, maar dat is een kennelijk opzettelijk verhaaltje dat wordt vastgehouden om er maar voor te zorgen dat mensen langer werken ten bate van het bedrijfsleven. Dat is de grote gemenedeler in Europa: werkgeversbelang. Want als er minder mensen op de arbeidsmarkt zijn wordt arbeid duurder. Duurdere arbeid gaat ten koste van bedrijfswinst, gaat ten koste van de portemonnee van Gates.

Door Henny (niet gecontroleerd) op vr, 10-2-2017 - 17:34

Hoed u voor de veilingmeester ( Pechtold , D66 ). Plotseling draait hij 180 graden en draait naar links en belooft opeens goede zorg en heeft '' meelij met de AOW-ers '' EN OOK DIE GAAN GOUDEN BERGEN TE GEMOET. Dat dacht ik niet gezien zijn standpunten van de afgelopen jaren, stemde braaf mee met de VVD en PVDA. De grootste gluiperd van het binnenhof hij en Klaver met zijn Kennedy act ( net 30 wat weet hij van kinderen en oude mensen hij is net uit de luiers en wil MP worden. Onmogelijk zonder ook maar enige levenservaring opgedaan te hebben behalve zich bezatten in zijn studie tijd, en dat wil het land besturen. De mensen trappen er nog in ook al is het de Amsterdamse grachtengordel, maar die heeft behalve hun panden te verhuren zonder belasting te betalen niets anders te doen, bah wat een kliek!

Door Marijke (niet gecontroleerd) op vr, 10-2-2017 - 16:52

Nu: SP wil pensioenleeftijd terug naar 65

Door Wilfried van lunsen (niet gecontroleerd) op vr, 10-2-2017 - 12:32

De huidige regering weet wellens en wetens dat aan de onderkant van de samenleving niet optimaal gezond geleefd wordt,ze geven dan ook geen blijk van belangstelling voor deze hele grote groep. Nog erger deze groep heeft een hele grote groep die jong sterft. Merendeels voordat zij met pensioen gaan.En zeker wanneer de pensioenleeftijden nog verder omhoog zullen gaan dan zijn velen al hemelen.Nee deze regering verbergt zich achter de uitspraak dat de meeste flink ouder zullen worden.

Door hidkees (niet gecontroleerd) op vr, 10-2-2017 - 11:51

Toen de PVV het kabinet Rutte I ging gedogen, steunde het meteen een hogere AOW-leeftijd.

Door Adri (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 22:40

Lezers,
VERGEET NIET: er zijn binnenkort verkiezingen. Interessant om alle beloftes te lezen, maar geloof er aub geen moer van!! Je wordt genaaid waar je bij zit.

Door Jackm (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 21:43

Opsomming is onvolledig.
Geen vermelding van standpunten over fiscalisering AOW premie (ouderen gaan AOW premie betalen) of de zgn. generatietaks

o.a. standpunt Groenlinks:
"Het is eerlijk dat ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben gaan meebetalen aan de AOW via de Belasting".(Aanvullend pensioen, alles boven Euro. 6000 ?)
Verder zijn o.a. PvdA / CDA en ChristenUnie al jaren voorstander van dat ouderen AOW premie moeten gaan betalen.

VVD, PPV en 50plus o.a. zijn tegen deze fiscalisering /generatietaks.Niet mijn partij voorkeuren, maar kies toch voor eigen belang.

Door j.van.zetten (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 20:57

Mensen,de VVD is niet te vertrouwen,denk na over de laatste jaren,Alleen de PVV en 50 plus,geven een goed antwoord.

Door j.van.zetten (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 20:52

Mensen,de VVD is niet te vertrouwen,denk na over de laatste jaren,