Verkiezingen 2017: 20 alternatieve politieke partijen (deel 2)

Op 15 maart gaat Nederland weer naar de stembus om de nieuwe zetelverdeling in de Tweede Kamer te bepalen. Dit keer doen er 28 partijen mee! De grote gevestigde partijen kennen we inmiddels wel, maar waar staan die nieuwkomers eigenlijk voor? Een overzicht.

In het eerste deel werden al 10 partijen uitgelicht. Vandaag behandelen we er nog eens 10!

Van de 31 partijen die wilden meedoen, zijn er 11 die al een tijdje meedraaien en in meer of mindere mate vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer: VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50Plus, de SGP en natuurlijk de Partij voor de Dieren. Maar er inmiddels zijn ook een aantal 'kleintjes' ten tonele verschenen. Deze hebben zich vol enthousiasme aangemeld om ook een gooi te doen naar zetels bij de komende verkiezingen.

- DENK, Forum voor Democratie (FvD), Nieuwe Wegen en VoorNederland (VNL) doen mee in alle kieskringen.

Deze partijen doen definitief mee, maar niet in alle kieskringen:

- Artikel 1, De Burger Beweging, JEZUS LEEFT, Libertarische Partij, Lokaal in de Kamer, MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R/PvdK, Niet Stemmers, Piratenpartij, StemNL, Vrije Democratische Partij (VDP) en de Vrijzinnige Partij.

- Respect, Vrouwenpartij en TROTS doen ditmaal noodgedwongen niet mee omdat ze niet aan alle eisen van de Kiesraad konden voldoen. De teller blijft in 2017 dus steken op 28 partijen die een gooi doen naar de zetels.

En dan nu de laatste 7 partijen op de lijst, plus de 3 afvallers.

DBBDE BURGER BEWEGING

Of: 'Beweging X'
Lijsttrekker: Ad Vlems
Website: http://www.bewegingx.nl/

De Burger Beweging valt op de website meteen met de deur in huis: ze gaat voor niet minder dan 76 zetels! Samen met u. De partij streeft naar een einde aan de 'BV Nederland'; de verrijking ten koste van de medemens en de leefbaarheid van de Aarde. In plaats daarvan streeft de partij naar een 'Indianendorp'-gevoel, samen delen en samen zorgen. Hierbij staan niet meer de belangen van individuen, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden voorop, maar is welzijn voor allen prioriteit. Lijsttrekker Ad Vlems is op een bijzondere manier gekozen: DBB had 45 kandidaten die in alfabetische volgorde op de lijst geplaatst zouden worden. Tot Vlems eigen verbazing werd uiteindelijk uitgegaan van de voornamen, waardoor hij bovenaan op de lijst belandde. Leuk!

Vier opvallende punten uit het programma:

- Basisinkomen voor ouderen en jongeren
- Stoppen met verplicht eigen risico in de zorg
- De huidige 'wegwerp-economie' moet worden omgevormd naar een circulaire hergebruik-economie. Hierbij moet de economie zo worden ingericht dat zo min mogelijk grondstoffen en energie worden verspild en zoveel mogelijk wordt hergebruikt.
- Het Westen is volgens DBB schuldig aan het vluchtelingenprobleem, o.a. door het veroorzaken van oorlog, de wapen- en olieindustrie en zakendoen met de Islamitische Staat. Dit moet worden ''aangepakt'' (concreet plan ontbreekt)

VRIJZINNIGE PARTIJ

Lijsttrekker: Norbert Klein
Website: http://vrijzinnigepartij.nl/

Deze partij is opgericht door 50PLUS-kamerlid (en ooit lijsttrekker) Norbert Klein. Volgens de Vrijzinnige Partij zijn de verstarde, door machtspelletjes beheersde, oude partijen uit de vorige eeuw achterhaald. Op een nieuwe, vrijzinnige manier moet naar de toekomst gekeken worden. Men pleit voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en 'echte' zorg voor mensen, van jong tot oud, en het speerpunt is een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen boven de 18 jaar.

Vier opvallende punten uit het programma:

- Basisinkomen voor iedereen
- Mensen die vluchten voor oorlog en terroristisch geweld het liefste op te vangen in de eigen regio, wel financiele steun aan die landen
- Topinkomens in de private sector betalen een extra bijdrage aan de samenleving in de vorm van een nieuw 70% toptarief boven €230.000
- De hypotheekrenteaftrek moet afgeschaft worden, maar dan wel met een overgangsregeling

Libertarische PartijLIBERTARISCHE PARTIJ

Lijsttrekker: Robert Valentine
Website: http://stemlp.nl/

De LP ziet de oplossing voor maatschappelijke problemen in meer vrijheid voor het individu. Vrij zijn van dwang, oorlog en armoede. Vrijheid van informatie en vrij zijn om dingen te veranderen. Libertariers staan voor een kleine overheid en veel individuele vrijheid, en dat is ook de rode draad bij de Libertarische partij. Het hele verkiezingsprogramma staat vol met suggesties om verantwoordelijkheden en macht bij de overheid weg te nemen en over te dragen aan burgers en corporaties.

Vier opvallende punten uit het programma:

- Invoering van een 15,6% vlaktaks met een belastingvrije som van €20.000
- Legaliseren van alle soorten drugs, hard en soft
- Compleet privatiseren van onderwijs, geen leerplicht meer
- Huiseigenaren 'kopen' eigen straat en nemen beheer over. Zo kunnen de bewoners bijvoorbeeld zelf kiezen of er bomen worden gekapt om ruimte te maken voor parkeerplaatsen.

MENSMENS EN SPIRIT / BASISINKOMEN PARTIJ / VREDE EN RECHT / PARTIJ VOOR DE KINDERBELANGEN

Lijsttrekker: Onbekend, in voorgaande jaren Lea Manders
Website: http://mensenspirit.nl & http://basisinkomenpartij.nl & http://www.kinderbelangenpartij.nl

De kieslijst Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / Vrede en Recht /Partij voor de Kinderbelangen is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die in het verleden geen zetels wisten te behalen. Zij hebben nu de krachten gebundeld om één lijst te vormen. Maar waar stem je dan precies voor? En welke kandidaat hoort bij welke partij? Tsja, dat blijft allemaal wat vaag. De websites van de partijen zijn erg onoverzichtelijk met veel verouderde informatie. Ik heb nog geen kandidatenlijst voor 2017 kunnen vinden. In ieder geval stem je voor een basisinkomen. En meer steun in de samenleving voor kinderen. En een 'Digitale Derde Kamer' die regelmatig referenda uitschrijft, waarop je via je DigiD kunt stemmen. Het partijprogramma van MenS is soms lastig te begrijpen voor mensen zonder kennis van spiritualiteit.

Vier opvallende punten uit het programma:

- ''Beslissen en handelen dienen te geschieden vanuit helder bewustzijn. Helder bewustzijn komt voort uit (zelf)inzicht, compassie en wijsheid en door het afstemmen op Spirit.'' Duidelijk verhaal, toch?
- Oprichten coöperatieve gemeenschapsbank die voorziet in alle nutsfuncties binnen de Nederlandse samenleving
- Biologische, hormoon- en antibioticavrije veeteelt wordt de nationale norm
- Spoorwegen- en bussysteem hervormen naar Zwitsers model. Door de invoering van een toeslag van 5 cent per liter benzine kan goedkoop dan wel gratis openbaar vervoer worden betaald.

Niet StemmersNIET STEMMERS

Lijsttrekker: Peter Plasman
Website: https://www.nietstemmers.nl/

''Grootste politieke partij van Nederland: Niet Stemmers.'' Strafrechtadvocaat Peter Plasman ergert zich aan het feit dat mensen die niet stemmen (25% van de stemgerechtigden) geen invloed hebben in de Tweede Kamer. 'Niet langer wordt hun stem gekaapt door de andere partijen, vanaf nu krijgen niet-stemmers hun eigen zetels!', aldus de partij. Eventueel gekozen leden houden zich afzijdig van elke politieke beslissing. Het verkiezingsprogramma van de partij is dan ook zeer duidelijk: nooit stemmen in het parlement. En wat er gebeurt met die 107.000 euro salaris van een Kamerlid? „Het gaat niet om geld, dat is volkomen onbelangrijk”, zei Plasman. „Ik ga er helemaal niks meer over zeggen. Ik sluit die discussie hiermee af.” De grote vraag is nu hoeveel politiek apatische mensen straks zullen komen opdagen om voor Plasman te stemmen en zijn gratis 107.000 euro te regelen.

Er is geen partijprogramma.

STEMNLSTEMNL

Lijsttrekker: Mario van den Eijnde
Website: https://stemnl.nl/web/Pages/index.html

Bij StemNL mag je als kiezer meeschrijven aan het partijprogramma. Dat kan door op de website via een keuzemenu je eigen onderwerpen te rangschikken. Er moet volgens lijsttrekker Mario van den Eijnde snel politieke vernieuwing plaatsvinden: er moet een hogere mate van burgerparticipatie komen. In zijn ogen is dat kennelijk een partijprogramma dat door websitebezoekers is samengesteld. Waar in het politieke spectrum StemNL uiteindelijk zal belanden, dat weet nog niemand.

Op het moment van dit schrijven staan de volgende punten bovenaan de ranglijst:

- Armoedebestrijding: Voedselbank is niet acceptabel
- Verpleeghuiszorg verbeteren: Manifest Hugo Borst en Carin Gaemers
- Criminaliteit omlaag: Tot hoever en in welk tempo.
- Iedereen aan het werk: Werkeloosheid is geen optie.

Vrije Democratische PartijVRIJE DEMOCRATISCHE PARTIJ

Lijsttrekker: Buhran Gökalp
Website: Geen

De oprichter van de Vrije Democratische Partij, Buhran Gökalp, is de politiek ingegaan omdat hij vindt dat hij als allochtoon in Nederland racistisch is behandeld. Gökalp wil graag het homohuwelijk afschaffen, want homoseksualiteit is volgens hem een besmettelijke ziekte. Volgens Gökalp zijn homo's 'onnatuurlijk'. Verder gaat hij ervoor zorgen dat joodse organisaties geen subsidie meer krijgen. Dit zegt hij allemaal in een interview op YouTube.  Over het Anne Frank-huis zegt de partijleider dat we "geen geld moeten investeren in dode mensen". Verder was Adolf Hitler zelf een jood en 'de duivel is nog zachtaardiger dan joden'. Okee, volgens mij hebben we nu wel genoeg gehoord. Volgende!

Vier opvallende punten uit het programma:

- Aanpakken 'racistische' politie, justitie en rechters in Nederland
- Verplichte castratie pedofielen
- Invoeren Islamitisch gebed in het openbaar
- Afschaffen Zwarte Piet

De afvallers...

Helaas, de laatste 3 partijen in het rijtje mogen niet meedoen. Flauw! Ze voldeden niet op tijd aan de eisen van de kiesraad: ze hebben de waarborgsom van 11.250 euro niet betaald. Toch willen we u ook deze partijen niet onthouden.

Vrouwen PartijVROUWEN PARTIJ

Lijsttrekker: Monique Sparla
Website: http://www.vrouwenpartij.nl

Ondanks de naam is de Vrouwen Partij geen feministische partij. “Ik ben tegen het feminisme, ik vind het oldschool en oubollig.”, aldus de lijsttrekker. Maar toch is het volgens de Vrouwen Partij allemaal nog niet zo goed geregeld met gelijke rechten in Nederland. Speerpunt: discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, geslacht, etc. Mag allemaal niet! Desondanks vindt de Vrouwen Partij dat, hoewel religie een waardevol privé levenswijze kan zijn, deze in privé-sfeer beleefd dient te worden zonder 'anderen te storen'. Verder vindt de partij recycling heel belangrijk, moeten vaders langer zwangerschapsverlof krijgen en moet de strafmaat voor misbruik en huiselijk geweld verhoogd worden. De Vrouwen Partij is uitgesloten van de verkiezingen omdat zij weigerde de waarborgsom te storten. Helaas!

Vier opvallende punten uit het programma:

- Invoeren 'basisinkomen 3.0'. Het vervangt de bijstand, studiefinanciering en AOW. Wie onder de €20.000 verdient, kan hier aanspraak op maken.
- Goede toegankelijke zorg voor iedereen
- Hormoonverstorende middelen moeten worden geweerd uit voeding
- Investeren in groene energie

TrotsTROTS OP NEDERLAND

Lijsttrekker: Sander van den Raadt
Website: http://www.trotsnl.nl

Trots op Nederland, de partij die werd opgericht door Rita Verdonk, is anno 2017 nog altijd springlevend. Soort van. De partij is nog steeds actief op lokaal niveau en heeft hier en daar zetels. Met nieuwe lijsttrekker Sander van den Raadt hoopte de partij eindelijk in de Tweede Kamer te komen. Helaas heeft ook TROTS de waarborgsom niet betaald, dus het hele feest gaat niet door. TROTS is niet links, niet rechts, maar rechtdoorzee. Toch is de invloed van de VVD-oorsprong van de oorspronkelijke lijsttrekker aanwezig in het partijprogramma.

Vier opvallende punten uit het programma:

- Verkleinen van de NPO tot 1 televisie- en 1 radiozender
- Verhoging van de salarissen bij de Politie met 20%
- Afschaffen successierechten
- Het rookverbod voor caféhouders zal worden afgeschaft

RespectRESPECT

Lijsttrekker: Gerdwin Lammers
Website: Geen

Respect is een nieuwe landelijke partij waarbij respect, realisme, normen en waarden de uitgangspunten zijn. Inspiratiebron: het gedachtengoed van Pim Fortuyn. De partij wil minder overheidsbemoeienis, lagere belastingen, betere en betaalbare zorg en een strenge maar rechtvaardige en duidelijke integratie paragraaf. Respect mikt op de PVV-kiezer, maar wil haar programmapunten met meer 'respect' aan de man brengen. Helaas had de Kiesraad geen respect voor het uitblijven van de waarborgsom, dus over 4 jaar mogen de heren het nog een keer proberen.

Belangrijke speerpunten:

- Strengere straffen en ook kleine criminaliteit harder aanpakken
- Streng immigratiebeleid
- De AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.
- Wederzijds respect voor 'afwijkende' standpunten in de Tweede Kamer

12 Comments

Door M. Steenbeek (niet gecontroleerd) op di, 16-5-2017 - 11:48

Volgens mij horen ze te luisteren naar wat het volk wil en niet een persoonlijke keuze met wie we samen gaan regeren. Dit lijkt wel een veiling wat bied jij oke wat bied jij of gaan we samen bieden. te triest voor woorden ik schaam me dat ik in Nederland woon. Zeker met een Rutte die denkt dat hij god is in Nederland.

Door M.hompus (niet gecontroleerd) op vr, 10-2-2017 - 17:17

Kiesdrempel verhogen. Heel slecht al die
Partijen. Geen vertrouwen in.
En ook geen recht meer op die gouden uitkeringen..

Door rlaak-pierie ph... (niet gecontroleerd) op vr, 10-2-2017 - 12:34

Al die splinterpartijen heb ik geen vertrouwen in. Vraag mij zelfs af of men het wel echt voor de burger doet. In de reeds bestaande partijen kun je je ook laten horen en misschien wel beter. Zodat er geen elitaire groep ontstaat binnen zo,n partij maar er nieuwe inzichten en veranderingen tot stand worden gebracht binnen zo,n partij. Meer kans van slagen denk ik, dan een kleine partij oprichten.

Door John Bruin (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 13:57

Als we zo doorgaan met dit soort shit partijen en zo tot een formatie moeten komen, kunnen we straks elk jaar verkiezingen houden.
Het is al een puinhoop, maar, het word nog erger.

Door J hakkert (niet gecontroleerd) op wo, 8-2-2017 - 08:24

Daar ga ik niet op stemmen.Ze zijn niet democratisch gekozen, maar weggelopen bij een partij.En zetels gestolen van democratisch gekozen partijen.
Ik ben het met mevrouw Philips eens. Na de verkiezingen de kiesdrempel verhogen.
En het moet niet meer mogelijk zijn om een zetel mee te nemen.

Door Wim van der Linden (niet gecontroleerd) op di, 7-2-2017 - 20:53

Ik sluit me helemaal bij u aan.

Door Wim van der Linden (niet gecontroleerd) op di, 7-2-2017 - 20:45

Jammer, dat we nog geen kiesdrempel zoals in Duitsland. Door al die 'splinters' wordt ons land steeds minder goed bestuurbaar.
Het is echter wel een teken aan de wand.

Door Jessica (niet gecontroleerd) op di, 7-2-2017 - 18:23

Om tegenwicht te bieden aan de wijd verbreide mening Verdeel en Heers, wil ik een andere knuppel in het hoenderhok gooien. Juist niet een minimumdrempel van een aantal zetels invoeren, maar een maximum! Daarmee wordt voorkomen dat kleine groeperingen door de overgrote meerderheid de mond wordt gesnoeid.
Ik denk dan aan een maximum van 25 zetels en het lijkt me goed om er minstens eens een keer over na te denken, wat de mogelijkheden zijn. Doemdenkers zullen wel zeggen dat het niet kan en schermen met consequenties voor bestaande expertise en beleid, maar het is nog nooit gedaan. Wie is voor?

Door Antoinette (niet gecontroleerd) op di, 7-2-2017 - 17:54

Waar zijn ze mee bezig,te zot voor woorden ,nog even en er wordt niet meer gestemd
als ze dit hele zooitje is opruimen,dan is er een groot probleem opgelost voor de kiezer ,en kan men de kosten aan de aow besteden

Door Guus (niet gecontroleerd) op di, 7-2-2017 - 17:22

Wat moeten we met al die splinterpartijtjes. Er zijn er al veel te veel. Kiesdrempel drastisch omhoog.