180 miljoen stormschade

Zeven stormen en in totaal elf stormdagen in 2020 hebben zo'n 180 miljoen euro schade veroorzaakt. De schade van storm Ciara op 9 februari was het hoogst: meer dan tachtig miljoen euro schade aan gebouwen en voertuigen. De totale weerschade in 2020 bedraagt bijna driehonderd miljoen euro.

Dit blijkt uit de Klimaatmonitor van het Verbond van Verzekeraars. Volgens de monitor nam het aantal stormen iets toe. Gemiddeld zijn er vijf stormen per jaar en stormt het acht dagen. De bovengemiddelde schade wordt niet alleen verklaard door de drie extra stormdagen. De schade was vooral hoog door de zware storm Ciara. Volgens Timo Brinkman, beleidsadviseur Klimaatverandering bij het Verbond van Verzekeraars, komt zo'n zware storm eens in de paar jaar voor. Hij waarschuwt dat zulk extreem weer in de toekomst vaker zal voorkomen. Zo zijn de stormen boven de Atlantische Oceaan in zestig jaar tweehonderd kilometer naar het noorden verschoven. Die verschuiving zet door. Daarnaast verwacht Brinkman ook een toename van extreme hoeveelheden regen en hagel.

Weerwaarschuwingen

Het KNMI werkt aan een Early Warning Centre, dat vroege en precieze weerwaarschuwingen moet geven. Verzekeraars en adviseurs kunnen op basis daarvan hun klanten beter een eerder waarschuwen om maatregelen te treffen. Ook kunnen ze de schadeafhandeling op tijd verruimen, zodat klanten met schade beter en sneller worden geholpen.

Bron: Verzekeraars