Geen dekking bij achterstallig onderhoud

Waterschade door lekkage is niet gedekt als die lekkage is veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Dit blijkt uit een niet-bindend advies van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid.

De zaak

In deze zaak was er een flinke waterschade aan een eikenhouten vloer in de woonkamer. Na een paar stevige buien stonden enkele vloerdelen bol. De expert van de verzekeringsmaatschappij constateerde dat in het metselwerk van de borstwering op verschillende plaatsen het voegwerk ontbrak. Al twee keer eerder was er vergelijkbare schade geweest, die de toenmalige verzekeraars hadden vergoed. Het herstelbedrijf dat de tweede keer was ingeschakeld, had de consument geadviseerd het voegwerk te laten herstellen.

Dit was niet gebeurd en daarom weigerde de verzekeraar de schade te vergoeden. Het binnendringen van het water was immers niet onvoorzien. Mocht de verzekerde het achterstallige onderhoud binnen drie maanden herstellen, dan was de verzekeraar bereid de claim nogmaals te beoordelen.

Onvoldoende hersteld

De verzekeraar vond de reparatie onvoldoende en weigerde de schade te vergoeden. De consument stapte daarop naar de Geschillencommissie en kreeg daar nul op het rekest. Volgens de Geschillencommissie kon de verzekeraar voldoende onderbouwen dat het voegwerk zo slecht was dat er bij regen lekkage kon optreden. De schadeclaim is daarom terecht afgewezen. Eventuele reparaties na de lekkage doen daar niets aan af.

Bron(nen):
Trefwoorden: