Grootste deel overstromingsschade vergoed

Getty Images

Verzekeraars hebben zo'n zeventig procent van de particuliere schades van de overstromingen in juli volledig afgehandeld. De afhandeling is vertraagd doordat de waterschades groot en complex zijn, door de invloed van Covid-19 en de schaarste in de bouwbranche. Ook kon er geen beroep gedaan worden op de buurlanden, omdat België en Duitsland ook zwaar getroffen zijn. Voor zaken die langer duren, bijvoorbeeld omdat er gedroogd moet worden, hebben verzekeraars voorschotten overgemaakt.

Verzekeraars hebben ongeveer 25.000 schademeldingen ontvangen uit Limburg en Brabant als gevolg van de wateroverlast in juli. Het De meeste claims komen uit Limburg, 15.600. De rest, 9.200, uit Brabant. Het Verbond van Verzekeraars schat de verzekerde schade op zo'n 160 tot 250 miljoen euro. Het leeuwendeel van de claims zijn particuliere schades aan woningen en auto's, ongeveer 22.300. De rest is zakelijke schade. De grootste schades zijn bij particulieren en ondernemers langs de Geul en de Gulp, met als brandpunt Valkenburg.


 

Auteur 
Bron 
  • Verzekeraars