Hoge premie voor dikkerds en rokers

Van een Sonja Bakker-polis en RookVrijpolis tot een overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering met speciale tarieven voor rokers en dikkerds. Verzekerden met een ongezonde levensstijl betalen steeds vaker

een hogere premie.

Zorgverzekeringen met korting voor gezonde mensen schieten als paddestoelen uit de grond. Agis maakt reclame voor de VegaPolis en RookVrijPolis met korting voor vegetariërs en niet-rokers. Reaal geeft korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet-rokers. En Univé introduceerde onlangs de Sonja Bakker-polis met een 100 procent vergoeding voor afvallen en sporten.

Een duurdere ‘eigen schuld, dikke bult zorgpolis’ voor mensen met een ongezonde levensstijl komt er voorlopig niet. De overheid is bang dat zo’n polis het solidariteitsbeginsel in gevaar brengt. Of verzekeraars een verdere premiestijging kunnen voorkomen door op de vertrouwde voet verder te gaan, is echter onduidelijk. Dure welvaartsziekten als hart- en vaatziekten, longziekten en overgewicht drijven de zorgkosten in rap tempo omhoog.

Verzekeraars willen gezond gedrag daarom graag stimuleren. Niet alleen omdat dat goed is voor de bevolking, maar ook omdat gezonde mensen goedkoper zijn. Of hun missie slaagt, is de vraag. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat inmiddels veertig procent van de bevolking met overgewicht kampt. Tien procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht. De gezondheidszorg is een half miljard euro per jaar kwijt aan kwalen die hiermee verband houden. De verwachting is dat die kosten alleen maar stijgen. Alle maatregelen ten spijt rookt daarnaast nog altijd een derde van de bevolking ouder dan zestien jaar. Door het ouder worden van de bevolking neemt ook het aantal chronische zieken toe.

Uit het CBS-onderzoek ‘Gezondheid en zorg in cijfers’ blijkt dat driekwart van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door niet werkgerelateerde gezondheidsproblemen en niet-medische redenen. Werknemers die veel drinken, roken of eten en dik zijn, verzuimen vaker dan collega’s die dat niet doen.

Korting nietrokers bij overlijdensrisicoverzekering

Verzekeraars gaan er daarom steeds vaker toe over gezond gedrag te belonen. Als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat iemand niet rookt, niet drinkt of een gezond gewicht heeft kan hij of zij al snel rekenen op een fikse premiekorting. Levensverzekeringsmaatschappij Legal & General was twintig jaar geleden één van de eerste die bij levensverzekeringen onderscheid maakte tussen rokers en niet-rokers. Vorig jaar introduceerde de verzekeraar een nieuw product voor mensen met een kerngezonde levensstijl. Bij Legal and General betalen rokers zo’n vijftien tot 45 procent meer verzekeringspremie.

Controle op gezondheid

Of iemand gezond is of niet laat de verzekeraar vaak van tevoren vaststellen door een huisarts of internist. Na overlijden controleert een overlijdensrisicoverzekeraar soms ook de doodsoorzaak. Dat is alleen het geval als wantrouwen bestaat over de ingevulde gezondheidsverklaring. Frank Coenraad, secretaris van de ombudsman Financiële Dienstverlening, waarschuwt deze verklaring nauwkeurig in te vullen: ,,Het komt regelmatig voor dat een consument de gezondheidstest van de verzekeraar wantrouwt en ons inschakelt omdat hij vindt dat hij te veel premie moet betalen. Onze medische specialist voert dan een second opinion uit. Als na overlijden onduidelijkheid bestaat over de doodsoorzaak, kunnen nabestaanden van een overlijdensrisicoverzekerde ook rekenen op een onderzoek. Geef het dus altijd door als je gezondheidssituatie is gewijzigd. Dat kan in je voordeel werken. Als je stopt met roken, zal je premie bijvoorbeeld omlaag gaan.’’

Als blijkt dat iemand oneerlijk is geweest over zijn gezondheid krijgt hij minder uitgekeerd of vervalt in het uiterste geval zijn hele polis. Het is uiteraard moeilijk na te gaan of iemand bijvoorbeeld weleens een sigaretje opsteekt. Volgens het Verbond van Verzekeraars controleert niet elke verzekeraar de gezondheid even nauwkeurig. Het gaat er de verzekeraars vooral om dat de premiebandbreedte niet te veel uit elkaar gaat lopen. Tussentijdse checks op de gezondheid zijn er niet. Woordvoerder Hennie Zoontjes: ,,Bij de ene verzekeraar bestaat de gezondheidsverklaring uit drie vragen, terwijl die bij de ander uit drie vellen bestaat. Hoe groter de verzekeringsmaatschappij, des te meer risico ze durft te nemen. Verzekeraars zullen ervoor waken de zorg betaalbaar te houden. Je ziet nu al dat de Body Mass Index waarop de premie deels wordt bepaald, opschuift. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Inmiddels kampt de helft van alle Nederlanders met overgewicht. Het mag niet zo zijn dat die allemaal meer geld kwijt zijn aan verzekeringspremie.

Obesitaspatiënten met een Body Mass Index hoger dan dertig, krijgen gegarandeerd te maken met een hogere premie. Mieke van Spanje, voorzitter van de Nederlandse Obesitas Vereniging weet daar alles van. Toen ze rookte, betaalde ze 75 procent opslag voor de overlijdensrisicoverzekering die aan haar hypotheek is gekoppeld. Nadat ze stopte met roken, kwam ze twintig kilo aan. Nu betaalt ze dezelfde opslag vanwege haar gewicht. ,,Ik vind het verschrikkelijk beledigend dat dikke mensen meer moeten betalen. Waarom betaalt een slanke den die het ene na het andere patatje naar binnen werkt ook niet wat meer verzekeringspremie? Zij heeft net zoveel kans om ziek te worden als iemand met overgewicht. In plaats daarvan biedt zorgverzekeraar Univé de Sonja Bakker-polis aan. Waarom worden er niet meer, effectievere behandelingen tegen overgewicht in het basispakket opgenomen?’’