Hogere prijs rechtsbijstandsverzekering dreigt

Een rechtsbijstandsverzekering dreigt voor veel consumenten met een middeninkomen onbereikbaar te worden.

Dit concludeert het Verbond van Verzekeraars op basis van een SEO-onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek is een recente uitspraak van het Kifid waardoor consumenten een ruimere keuze krijgen voor rechtshulp bij rechtsbijstandsverzekeraars. Consumenten kunnen vaker en eerder een eigen advocaat inschakelen. Tegen de uitspraak van het Kifid loopt nog een hoger beroep.Al eerder verruimde het Europese Hof in een uitspraak in een Belgische zaak de mogelijkheden tot rechtshulp.

Uit het SEO-onderzoek blijkt dat deze uitspraak nadelige gevolgen heeft. De verruiming heeft volgens het onderzoek een te hoge prijs en daardoor leidt het niet tot beter betaalbare of beter toegankelijke rechtsbescherming. SEO denkt dat één op de acht consumenten van een eventuele verruiming gebruik zal maken, zo'n 13,5 procent. Nu maakt ongeveer 1 procent gebruik van een eigen advocaat. Het aantal zaken met een eigen advocaat groeit van zo'n vierduizend naar vijftigduizend, zo denkt SEO.

Hogere kosten

SEO heeft becijferd dat de kosten van een externe jurist een geschil drie tot zes keer duurder maakt. Dat leidt tot extra kosten voor rechtshulp van 138 tot 345 miljoen. Verzekeraars kunnen deze extra kosten financieren door de premie te verhogen of een eigen bijdrage in te voeren. Bij een premieverhoging gaat het volgens SEO om vier tot tien euro per maand. Het gevolg hiervan is dat naar schatting 10 tot 23 procent van de verzekerden de rechtsbijstandsverzekering zal opzeggen. Als verzekeraars kiezen voor een eigen bijdrage zal dit tussen de 375 en 930 euro per zaak kosten. Deze verhoging geldt voor alle zaken, niet alleen voor zaken met een vrije-advocaten keuze. Het gevolg hiervan is dat tussen de 25 en 60 procent van de verzekerden de verzekering zal beëindigen.

Bron(nen):