Kan een levensverzekeraar failliet gaan?

Ik heb een vraag over het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix. Hoe groot is de kans dat dit bij meer levensverzekeringmaatschappijen gebeurt? En lopen kleinere maatschappijen daar meer kans op dan de grotere?

U denkt: je legt jaren en jaren geld in en in die tijd kan er van alles gebeuren met het bedrijf waar u aan betaalt. Dat is juist. Daarom controleert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de solvabiliteit, dus het vermogen om nu en straks aan de verplichtingen te voldoen.

Zakt die solvabiliteit onder een bepaalde grens, dan is de verzekeraar verplicht een herstelplan te maken. Maar als er uiteindelijk een faillissement komt, kunnen de polishouders (een gedeelte) van hun geld kwijt raken. Het antwoord op uw vraag is dus: ja, levensverzekeraars kunnen failliet gaan.

Bij Conservatrix werken politiek en de curatoren aan een oplossing, die voor de gedupeerden redelijk kan uitpakken. Er is een Stichting Polishouders opgericht, die de belangen van de 45.000 polishouders behartigt. Maar intussen heeft het faillissement al gevolgen voor de polishouders die in de uitkeringsfase zitten. Hun uitkeringen zijn met een derde gekort. Intussen gaat de zoektocht naar een nieuwe partner die de verzekeringen wil overnemen, door.

In tegenstelling tot banken, is er voor levensverzekeraars niet zoiets als een depositogarantiestelsel, waarbij de klanten bij een faillissement tot 100.000 euro 'safe' zitten. De premies gaan dus mee in een eventueel faillissement, al staan de polishouders wel voor in de rij bij de boedelverdeling. Dat is bij een ‘normaal’ faillissement anders; dan gaan banken en Belastingdienst voor en staan de klanten achterin de rij.

Moeten deelnemers nou nerveus worden van het faillissement van Conservatrix? Gaan andere (kleine) maatschappijen mogelijk dezelfde weg?  Ik heb geen glazen bol, maar Conservatrix was toch een bijzonder geval, waar al lang moeilijkheden waren.  Bovendien is toezichthouder DNB in deze tijd van een overvloed aan geld, weer met de neus op de feiten gedrukt, dat faillissementen bij zeer slecht beleid, best mogelijk zijn.  Toezicht is en blijft dus zeer belangrijk.