Meeste Nederlanders voor lager eigen risico

Bijna driekwart van de Nederlanders is niet tegen een eigen risico in de zorgverzekering, maar men vindt wel dat het eigen risico fors omlaag moet. Deze groep vindt een bedrag van gemiddeld 212 euro acceptabel. Nu ligt het eigen risico op 385 euro.

Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Meer dan de helft van de ondervraagden is voorstander van een gedeeltelijk (31 procent) of geheel (28 procent) inkomensafhankelijk eigen risico en/of inkomensafhankelijke premie. Een kwart kiest voor het huidige systeem, waarbij de premie een vast bedrag is, onafhankelijk van het inkomen. Mensen die dit jaar geen zorg hebben gebruikt en mensen uit de hogere sociale klasse zijn vaker voorstander van een nominale premie.

Overstappen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op zoek naar verzekerden die gaan overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De NZa wil over hun schouders meekijken tijdens het overstappen om te zien hoe mensen tot een keuze komen en welke informatie ze daarvoor nodig hebben. Ook wil de NZa een burgerpanel oprichten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de NZa.

Pluslezers: 'wel afschaffen'

Ook wij deden onderzoek onder onze eigen bezoekers op de website. Een ruime meerderheid van hen vindt dat het eigen risico moet worden afgeschaft.