Pluslezers massaal voor afschaffing eigen risico

Getty Images

Oppositiepartijen in de Kamer willen een einde maken aan het verplichte eigen risico in de zorg. De VVD vindt het huidige systeem juist sociaal. Wij vroegen om uw mening en ontvingen deze reacties.

Uitslag van de stelling 'het eigen risico moet worden afgeschaft': 14% zegt oneens, 86% eens. 

'Logisch, maar mag wel lager'

Bezoekers op PlusOnline reageerden massaal, er werden meer dan 2000 stemmen uitgebracht. Een klein deel vindt niet dat het eigen risico moet verdwijnen, waaronder Jacqueline Bouwer op onze Facebook-pagina: "Laat het maar zo. Dan blijft het voor iedeen betaalbaar", schrijft zij. 

Niet dubbelop
"Afschaffen is te veel van het goede", vindt Bernadette Werkhoven. "Maar een lager bedrag is toe te juichen." W. van Dalen sluit zich daar bij aan: "Een eigen risico is tot daar aan toe, maar als je een medicijn voorgeschreven krijgt, moet je het vaak nog apart betalen door de eigen bijdrage. Grote schande."

Drempel is goed
Willy Bak zegt op de website: "Het eigen risico moet blijven, omdat mensen dan eerst goed nadenken of specialistische zorg echt nodig is. Het bedrag verlagen tot 250 is een goed compromis. Dat zorgt er voor dat mensen niet te snel in de problemen komen."

'Gezamenlijk de ziektekosten dragen'

Toch vinden de meesten onder u (bijna 90%) dat het eigen risico zou moeten verdwijnen. "Belachelijk dat je jaar in jaar uit moet betalen omdat je een ziekte hebt. Ziek zijn is al erg genoeg!" reageert Annie Kuiper op Facebook. Helma van 't Hof: "Nu zijn er mensen die niet naar een medisch specialist gaan, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen."

Asociaal
W. la Roi is het duidelijk oneens met de woorden van de VVD. "Het eigen risico zou sociaal zijn.. waar een mens dat vandaan haalt? Het is asociaal. Niemand kiest ervoor om opgezadeld te worden met chronische kwalen. Maar dat brengt wel kosten met zich mee. Veel wetgeving is hier ooit tot stand gekomen uit oogpunt van solidariteit. Dat is ineens een raar begrip geworden zeker?"

Tweedeling
"Het geeft een tweedeling tussen chronisch zieken en gezonde mensen", besluit Sandra Leemans. "Gezamenlijk de kosten dragen is het beste. Dan maar de zorgpremie omhoog en het liefst gerelateerd aan het netto inkomen."

Eerder dit jaar vroegen we onze lezers of we terug zouden moeten naar het ziekenfonds. Ook toen waren de reacties overduidelijk

Auteur 
  • Yannick la Gordt Dillié