Minder brand, relatief meer schade

Verzekeraars hebben in 2019 minder claims voor woningbranden ontvangen dan in 2018, maar de gemiddelde schade per claim is hoger. De gemiddelde schade bedraagt nu 3440 euro, bijna 700 euro meer dan in 2019.

Dit blijkt uit de Risico Monitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars hebben in 2019 minder claims voor woningbranden ontvangen dan in 2018, maar de gemiddelde schade per claim is hoger. De gemiddelde schade bedraagt nu 3440 euro, bijna 700 euro meer dan in 2019. Dit blijkt uit de Risico Monitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars.

In 2019 ontvingen verzekeraars 64.427 claims tegen 80.979 het jaar ervoor. Mogelijk spelen rookmelders een rol bij die daling, omdat een rookmelder bewoners vroeg waarschuwt. De totale brandschade bedraagt 220 miljoen, dat is ongeveer evenveel als in 2019. De meeste woningbranden vonden plaats rond de jaarwisseling. Relatief de meeste claims kwamen uit de provincies Overijssel en Limburg, gevolgd door Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe. Belangrijke oorzaken van woningbrand zijn menselijk handelen, een defect of slecht werkend apparaat en kortsluiting.

Rookmelders

Ongeveer zeventig procent van de huishoudens heeft een rookmelder. Maar slechts in 35 procent van de gevallen werkt de rookmelder en hangt hij op de juiste plaats. Brandweer Nederland gaat in oktober campagne voeren om mensen te stimuleren rookmelders op te hangen, ze te onderhouden en te vervangen als dat nodig is.