Reparatie riool niet verzekerd

Het vervangen van een kapot riool en het schoonmaken van de kruipruimte is niet gedekt door de woonhuisverzekering. Er is in dit geval namelijk geen schade aan het woonhuis, dus de verzekering hoeft niet uit te keren.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een  huiseigenaar had regelmatig last van verstoppingen in de badkamer en het toilet. Er bleek een lekkage in het riool en daardoor was rioolwater in de kruipruimte terecht gekomen. De huiseigenaar liet het vuile zand in de kruipruimte afvoeren en schoon zand aanbrengen. Ook verving hij het oude riool door een nieuwe buis. De kosten bedroegen bijna vijfduizend euro. Hij declareerde dit bij zijn woonhuisverzekeraar, maar die weigerde de schade te vergoeden.

Reparatiekosten
De verzekerde stapte naar de Geschillencommissie. Hij meent dat de gemaakte kosten zijn aan te merken zijn als materiële schade. De kruipruimte is duurzaam verboden aan het huis, dus valt de kruipruimte onder het begrip 'woonhuis'.  Er is schade aan het woonhuis, en die schade is gedekt op de woonhuisverzekering.

De man ving bot bij de Geschillencommissie, omdat er in hun ogen geen schade was aan de kruipruimte. De noodzaak om de kruipruimte schoon te maken, betekent niet dat er schade is aan het gebouw. Ook de reparatiekosten van het nieuwe riool hoeft de verzekeraar niet te vergoeden, omdat de schade niet veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis. Immers: het oude riool is natuurlijk niet beschadigd door het uitstromende rioolwater. De schade komt dus volledig voor rekening van de huiseigenaar.