Terugbetaling fiscus inkomensafhankelijke bijdrage opnieuw vertraagd

Opnieuw is de terugbetaling door de Belastingdienst van inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet vertraagd. Ruim 800.000 mensen betaalden in 2006 circa 150 miljoen euro te veel...

Opnieuw is de terugbetaling door de Belastingdienst van inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet vertraagd. Ruim 800.000 mensen betaalden in 2006 circa 150 miljoen euro te veel bijdrage, de een enkele tientjes de ander vele honderden euro’s.

De inkomensafhankelijke bijdrage is gerelateerd aan het inkomen en wordt door werkgever, uitkering- of pensioenverstrekker ingehouden naast de maandelijkse ziektekostenpremie. Door grote problemen met de uitwisseling van persoonsgegevens tussen fiscus en uitkeringsinstantie UWV moest de terugbetaling tot twee keer toe worden uitgesteld. Uiteindelijk beloofde de fiscus twee maanden terug in december te zullen betalen.

Geld wel overgemaakt, maar aan werkgevers

Dat is ook gebeurd, blijkt uit navraag van deze krant. Aangezien de inkomensafhankelijke bijdrage echter door werkgevers en pensioenverstrekkers wordt ingehouden, is het geld aan hen overgemaakt. De mensen zelf wachten nog op hun centen. ‘De Belastingdienst heeft uitgekeerd in de veronderstelling dat werkgevers gelijk kunnen terugbetalen’, zeggen Marc van Peer en Cees Nijman van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). ‘Werkgevers hebben het in december echter al druk genoeg met het sluiten van hun loonadministraties. Dan heeft uitbetaling van te veel inkomensafhankelijke bijdrage niet de eerste prioriteit.’ Wie te veel bijdrage heeft betaald, krijgt dus op z’n vroegst deze maand geld terug.

Fiscus beloofde slechts bericht

De Belastingdienst zegt in een reactie dat slechts is beloofd mensen in december te berichten over terugbetaling. ‘Dat hebben we ook gedaan’, aldus een woordvoerder. ‘We hebben nooit gezegd dat het geld in december ook op ieders rekening zou staan’.

Volgens de NOB is het overigens nog maar de vraag of alle werkgevers het geld daadwerkelijk teruggeven. ‘Niet elke werkgever zal dat doen, bijvoorbeeld als er nog een bedrag met een werknemer valt te verrekenen. Of dat mag, is een leuke civielrechtelijke discussie.’

Ook over 2007 te veel bijdrage ingehouden

De huidige terugbetaling betreft te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage over 2006. Maar ook afgelopen jaar is weer te veel inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden. Een deel van de mensen heeft echter een voorschot gehad. De Belastingdienst hoopt alles voor 1 juli te verrekenen. Wie te veel heeft betaald, krijgt dan geld terug.

Inkomensafhankelijke bijdrage 2008

Werknemers betaalden in 2006 6,5 procent inkomensafhankelijke bijdrage over maximaal 30.0156 euro. Voor niet werknemers geldt een lager tarief van 4,4 procent over datzelfde bedrag. De tarieven zijn voor dit jaar overigens flink verhoogd naar respectievelijk 7,1 en 5,1 procent.

Operatie Walvis geen succes

Oorzaak van de late terugbetaling zijn de grote problemen tussen Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. Via de operatie WALVIS (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In de Sociale zekerheidswetten) moesten de gegevens van de fiscus aan die van het UWV worden gekoppeld. De operatie bleek echter veel te complex. Zo moesten honderdduizend bedrijven voor 1 oktober opnieuw loonsgegevens inleveren.