Veel misverstanden over zorgverzekering

Bijna de helft van de verzekerden (44%) weet niet wat voor een basisverzekering hij heeft afgesloten. Driekwart van de mensen (73%) weet niet wat een basispolis inhoudt. De helft daarvan heeft er zelfs nog nooit van gehoord.

Dit blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Pricewise naar de kennis over de zorgverzekering. De gemiddelde Nederlander scoort slechts een 5.3. Over vergoedingen leven veel misverstanden: zo weten weinig mensen dat logopedie (18%) en medicijnen (35%) in de basisverzekering vallen.

Opmerkelijk veel mensen (73%) weten dat fysiotherapie pas vanaf de 21ste behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook weet bijna iedereen (92%) dat de huisarts volledig wordt vergoed en 72% weet dat er bij een bezoek geen eigen risico geldt.

[[advertorial uid="3473321"]]

Eigen risico

Slechts een minderheid (39%) weet dat het eigen risico alleen geldt voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Veel verzekerden (86%) weten dat het eigen risico vrijwillig te verhogen is in ruil voor korting op de premie. Ongeveer de helft weet niet dat het eigen risico ook voor spoedeisende hulp (48%) en ambulancevervoer (50%) geldt.

Bron: www.pricewise.nl