Verzekerden Conservatrix vissen achter het net

Levensverzekeraar Conservatrix is op 8 december failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De rechtbank heeft twee curatoren aangesteld die de belangen moeten behartigen van polishouders en andere schuldeisers.

Er zijn ongeveer 80 duizend klanten die een polis hebben bij Conservatrix. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn, maar er wordt rekening mee gehouden dat er gekort gaat worden op de uitkeringen. Het is op dit moment niet bekend of er een partij is die de polissen van Conservatrix wil overnemen. Polishouders die op de hoogte gehouden willen worden kunnen zich aansluiten bij de Stichting Polishouders Conservatrix.

Gegarandeerd rendement

Het probleem bij Conservatrix is dat er door de lage rentestand te weinig geld in kas is om aan alle verplichtingen te voldoen. De verzekeraar heeft jarenlang hogere garanties afgegeven dan andere verzekeraars. Dat bleek niet vol te houden en daardoor is de verzekeraar de laatste jaren een paar keer van eigenaar veranderd. Dat heeft niet geholpen en daarom heeft DNB de stekker eruit getrokken. Sinds eind 2014 verkoopt Conservatrix geen nieuwe verzekeringen meer. Bij banken is spaargeld tot honderdduizend euro per spaarder gegarandeerd. Bij verzekeraars is zo'n garantie er niet. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op verzekeraars, maar toch kan het fout gaan. De vorige keer dat een verzekeraar failliet ging, was ruim twintig jaar geleden.

Bron(nen):