AOW en pensioen; waar kan ik het best de loonheffingskorting laten toepassen?

Ik ben 66 jaar en inmiddels ontvang ik zowel AOW als pensioen uit mijn bedrijfspensioenfonds. Op welk inkomen kan ik beste de loonheffingskorting laten toepassen?

Zoals ik al eerder schreef, houdt een werkgever of andere uitkeringsinstantie loonheffing in op de bedragen die zij aan u uitbetalen. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering die u via zo’n instantie (of werkgever) ontvangt, wordt meer of minder loonheffing ingehouden. Bij het inhouden van de loonheffing wordt rekening gehouden met de zogenoemde loonheffingskorting. De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, die gebaseerd is op de op u van toepassing zijnde heffingskortingen. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies. De loonheffingskorting bestaat uit verschillende heffingskortingen. Welke dit zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. De SVB houdt loonheffing in op uw AOW-pensioen De heffingskortingen die u maximaal kunt krijgen op uw AOW zijn:

  • de algemene heffingskorting
  • de ouderenkorting en
  • de alleenstaande ouderenkorting

De SVB past de heffingskortingen die u hoort te krijgen automatisch toe. U kunt er echter ook voor kiezen om de kortingen door uw pensioenfonds op uw (aanvullend) pensioen te laten toepassen. U ontvangt in dat geval een lager netto AOW-pensioen, maar een hoger aanvullend pensioen. Welke keuze voor u voordelig is, hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeur.

In het geval dat u AOW en één ander pensioen ontvangt, kunt u door het beantwoorden van enkele vragen op de site van de SVB bekijken wat gunstiger voor u is. Zie hiervoor:  http://www.svb.nl/int/nl/aow/wizard_loonheffing/index.jsp

N.B. Wilt u de loonheffingskorting laten veranderen? Log dan in met uw DigiD op Mijn SVB en geef uw wijziging door. Geef het ook door aan uw pensioenfonds. Laat de verandering bij uw pensioenfonds in dezelfde maand ingaan.

N.B. Zorg er wel voor dat u de kortingen maar bij één inkomen laat toepassen, want anders betaalt u te weinig belasting (en premies) en moet u later inkomstenbelasting bijbetalen.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).

13 Comments

Door Willem Dreijer (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 14:29

Ontvang je behalve AOW-pensioen ook nog een werknemerspensioen, dan is het wellicht verstandiger om de loonheffingskorting helemaal niet toe te passen.
Dat is het geval indien beide pensioenen samen meer bedragen dan circa EUR 35.000,=. Door het progressieve tarief moet er bij de aanslag IB bijbetaald worden. Bij toepassing van de loonheffingskorting, moet je deze bij de aanslag IB dus weer terugbetalen.

Door Anduril (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 13:46

Aangezien zowel de SVB als het pensioenfonds niet weten van de andere inkomsten zullen ze beide loonheffing inhouden alsof er geen andere inkomsten zijn. Per saldo wordt er zo veel te weinig ingehouden. Bij de aanslag blijkt dat je dan een fors bedrag moet bijbetalen. Om dit te voorkomen is het aanbevolen vooraf een voorlopige aanslag aan te vragen, zodat je in maandelijkse termijnen kan betalen.
Slordig dat deze aspecten niet in het antwoord zijn opgenomen!

Door A. van Scherpenzeel (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 07:58

Met dit bericht kunnen mensen op het verkeerde spoor gebracht worden. De belangrijkste informatie staat er namelijk niet in. Want op welk inkomen je de loonheffingskorting laat toepassen, uiteindelijk blijft het verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over het inkomen hetzelfde. Met de aanslag IB over dat jaar wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld met verrekening van de ingehouden loonheffing.