Mijn BV kan mij niet het door de fiscus verplichte salaris van €47.000 betalen

Getty Images

Onlangs ben ik voor mezelf begonnen en ik heb daarvoor een BV opgericht. Ik ben daar de directeur en enig aandeelhouder. Ik heb geen mensen in dienst. Nu las ik dat ik mezelf een salaris moet uitkeren van het gebruikelijk loon. Ik begrijp dat dit voor 2021 €47.000 bedraagt, maar mijn BV kan dit mij nog helemaal niet betalen. Kunt u mij zeggen hoe dit zit?

U bent – wat we noemen - een directeur-grootaandeelhouder in uw BV (DGA). Het is inderdaad zo dat een DGA in principe rekening moet houden met een door de fiscus forfaitair vastgesteld gebruikelijk loon. Hij/zij is hierdoor verplicht om zichzelf jaarlijks een minimum bedrag aan salaris uit te betalen. Dit wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2021 €47.000. Omdat een DGA volgens de fiscus vaak de mogelijkheid heeft om op een fiscaal aantrekkelijker manier geld uit zijn BV te halen (bijvoorbeeld door het uitkeren van dividend) heeft de belastingwetgever deze regel in het leven geroepen. 

Als startende ondernemer, zoals u, is het heel begrijpelijk dat uw BV u niet meteen dit salaris kan betalen.  Er zijn ook andere situaties denkbaar waardoor dit niet mogelijk is. Daarom bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een verzoek tot verlaging in te dienen. Met een goede onderbouwing en met behulp van een voorspelling van verwachte inkomsten en uitgaven van de onderneming in de BV, is de kans groot dat aan dit verzoek tegemoet zal worden gekomen.  

N.B. In dit kader: onlangs heeft de rechtbank Gelderland beslist dat een BV die verlies leidt voor het gebruikelijk loon niet hoeft aan te sluiten bij het wettelijk minimumloon. 

N.B. Als een DGA als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag hij/zij - onder voorwaarden - zonder daarvoor aan de Belastingdienst toestemming te vragen, voor de aangiften loonheffingen in elk geval voor 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Voor de voorwaarden zie >>

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur