Meer senioren aan het werk

Het aantal werkloze 50-plussers dat weer een baan heeft gevonden, is in twee jaar tijd met 40 procent toegenomen.

Dat blijkt uit de Barometer 50-plus van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Groot verschil

Ten opzichte van oktober 2014 gaat het dit jaar om een stijging van 5,9 procent. Als we het vergeleken met oktober 2013 zien we een toename van 39,5 procent.

200.000

Op dit moment hebben zo'n 200.000 senioren een WW-uitkering. Dat is bijna de helft van het totaal aantal uitkeringen dat het UWV verstrekt.

Het UWV brengt de Barometer 50-plus om de maand uit om de actuele positie van de 50-plusssers op de arbeidsmarkt in beeld te brengen.