Zal ik dit jaar mijn stamrecht laten uitkeren?

Een ontslagvergoeding die ik in 2012 op een bankspaarrekening heb laten storten

In 2012 ben ik ontslagen en daardoor heb ik een ontslagvergoeding ontvangen. Die heb ik op een (geblokkeerde) bankspaarrekening laten storten. Nu heb ik gelezen dat ik het hele bedrag van dit stamrecht in 2014 op een fiscaal aantrekkelijke manier kan laten uitkeren. Klopt dit en is dit voordelig?

Een stamrecht is een ontslagvergoeding die belastingvrij ondergebracht is in een pensioenproduct of stamrecht-bv. Er wordt in dat geval gebruik gemaakt van de zogenoemde stamrechtvrijstelling. Sinds 1 januari 2014 bestaat deze mogelijkheid niet meer. Dit betekent dat u vanaf deze datum direct belasting betaalt over een ontvangen ontslagvergoeding. Voor bestaande stamrechten (op bijvoorbeeld een bankspaarrekening of  in een stamrecht-bv) of indien de ex-werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt, kan de belastingplichige in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling. Dit houdt in het kort in dat als u het totale stamrecht in 2014 in een keer laat uitbetalen, slechts 80% van dat bedrag belast wordt in box 1 in plaats van het volledige bedrag. Ook is over deze uitkering geen 20% revisierente (boeterente) verschuldigd.
 
Dit kan in uw situatie zeker aantrekkelijk zijn, maar bij het maken van de juiste beslissing spelen wel verschillende factoren een rol. De uitkering kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Daar staat tegenover dat de uitkering kan leiden tot een hogere hypotheekrenteaftrek, wanneer u door de uitkering in een hoger belastingtarief valt. Verder kan het geld vanaf 2015 leiden tot (meer) vermogensrendementsheffing. Ook kan de uitkering van invloed zijn op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet  Bovendien bestaat de kans dat de bank (of verzekeraar) afkoopkosten in rekening brengt.

Verder kunnen bijvoorbeeld de volgende factoren nog een rol spelen:

  • heeft u inmiddels weer een baan;
  • heeft u het geld nu nodig of later;
  • heeft u een goede pensioenvoorziening;
  • heeft u nog aflossingsruimte op uw hypotheek (als u die heeft)

Conclusie: op uw vraag is geen eenduidig antwoord te geven zonder dat ik over uw specifieke gegevens beschik. Het is raadzaam om hierover met uw belastingadviseur of met een andere financiële adviseur te overleggen.