Abonnement leidt tot meer Wmo-aanvragen

Door de invoering van het abonnementssysteem in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de vraag naar huishoudelijk hulp gegroeid vergeleken met 2018.

Dit meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten na een onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag. Voor de Wmo is een abonnementstarief ingevoerd. Dat wil zeggen dat er een vast tarief is voor de eigen bijdrage, los van het inkomen. Dit tarief was 17,50 euro per 4 weken in 2018. Voor dit jaar is het 19 euro per maand.

Bijna alle 150 ondervraagde gemeenten vinden het een slechte maatregel. Vrijwel alle gemeente zien meer aanvragen voor huishoudelijke hulp. Iets minder dan de helft van de gemeenten constateert dat vooral de hogere inkomens meer gebruik zijn gaan maken van de Wmo, waaronder de huishoudelijke hulp.

Een gevolg kan zijn dat gemeentes geld tekort kunnen komen voor de Wmo. De VNG wil het Rijk de gemeenten volledig compenseert.

Bron: VNG