Dit verandert er in 2023

Ouder echtpaar 2023
Getty Images

Wat brengt het nieuwe jaar voor onze portemonnee? Toeslagen gaan ­omhoog of juist omlaag, vergoedingen verdwijnen en subsidies verschijnen. Plus Magazine zet de belangrijkste veranderingen op het gebied van zorg, belastingen, wonen, energie en oudedagsvoorziening op een rij.

Belastingzaken

Heffingskortingen: omhoog

De heffingskortingen zijn een korting op te betalen belastingen en premies, waardoor je minder belasting betaalt. De precieze bedragen worden pas eind december bekendgemaakt, maar de verwachting is dat deze heffingskortingen over de volle breedte iets stijgen. Zo houden we netto meer over.

Zelfstandigenaftrek: omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat naar €5030 (was €6310) voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor AOW-ontvangers is dat de helft. Zelfstandigen mogen hun aftrekposten nog tegen maximaal 36,93 procent aftrekken. Alleen inleg voor een pensioenvoorziening of de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan maximaal tegen het hoge tarief worden afgetrokken.

Belasting op spaargeld

De vrijstelling voor de belasting op vermogen gaat verder omhoog naar ongeveer €57.000. Voor een echtpaar is dat zo’n €114.000. De belasting wordt berekend aan de hand van het spaarsaldo en de waarde van de beleggingen die ­iemand bezit. De fiscus gaat uit van een vast rendement op spaargeld en op beleggingen. De percentages voor dat veronderstelde rendement worden begin 2023 bekendgemaakt. Over het totaal betaal je 32 procent belasting (was 31 procent) over dat veronderstelde rendement. In de jaren tot 2026 komt daar steeds 1 procent bij. In 2026 komt er een nieuw belastingstelsel voor vermogen.

Schenkingen

De jubelton, de hoge schenking van ruim een ton voor een eigen huis, wordt in 2024 afgeschaft. In 2023 kunnen personen die nog geen 40 zijn nog maximaal €28.947 belastingvrij ontvangen voor de aankoop van een eigen huis.

Ook kunnen ouders hun kind onder de 40 nog eenmalig het bedrag van €28.947 belastingvrij schenken, als de partner van het kind nog geen 40 is. Maar ouders kunnen hun kinderen in 2023 niet én het bedrag voor de eigen woning én de eenmalige hoge schenking belastingvrij schenken.

De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen wordt naar verwachting €6035. Aan kleinkinderen en andere personen mag je jaarlijks €2417 belastingvrij schenken. Definitieve bedragen worden pas eind december bekendgemaakt.

Grafiek veranderingen 2023
Plus Magazine

Bedragen zoals bekend bij het ter perse gaan van het januarinummer van Plus Magazine. Definitieve percentages worden eind december bekendgemaakt.

Zie ook www.plusonline.nl/belastingtarieven

Minder aftrek giften, alimentatie en restschuld

Giften, alimentatie en rest-schuld zijn maximaal tegen 36,93 procent aftrekbaar. Dit was 40 procent.

Zorg

Zorgpremie stijgt

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat gemiddeld met circa €10 per maand omhoog naar circa €137 per maand.

De collectieve kortingsmogelijkheid op de basisverzekering wordt afgeschaft. Deze korting van meestal 5 procent kreeg je als je via een bepaalde organisatie een zorgverzekering afsloot, bijvoorbeeld via een patiëntenvereniging of werkgever. Het eigen risico blijft €385.

Extra vergoedingen

De regeling voor herstelzorg na COVID-19, zoals fysiotherapie, ergotherapie of dieetadvies, is verlengd tot 1 augustus 2023. 

Vervallen vergoedingen

De vergoeding van vitamine D vervalt.

Zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag gaat voor alleenstaanden omhoog naar €2265 per jaar (was €1336). Voor een koppel stijgt het maximale bedrag naar €3581 (was €2553). Verder komt er een eenmalige ­verhoging van €415, ongeacht de gezinssamenstelling. Het maximuminkomen waarmee je zorgtoeslag kunt krijgen, stijgt voor eenpersoonshuishoudens van €32.000 naar €38.500 en voor gezinnen van €41.000 naar €48.000. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor zorgtoeslag.

Energiekosten

Energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen een energietoeslag krijgen van €1300. De gemeente voert deze regeling uit.

Huren

Huurders van een corporatiewoning met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum krijgen een huurverlaging van gemiddeld €57 per maand vanaf juli 2023. Zij gaan maximaal €550 in de maand aan huur betalen. De huurtoeslag stijgt met circa €17 per maand.

Prijsplafond energie

De prijzen voor gas en elektriciteit worden vastgezet tot een bepaald verbruik, zodat huishoudens die onder dit ‘plafond’ blijven voor de rest van het jaar weten waar ze aan toe zijn. Volgens de huidige plannen kost gas tot een verbruik van 1200

kuub (m³) per jaar nooit meer dan €1,45 per kuub. Elektriciteit kost tot een verbruik van 2900 kilowattuur (kWh) per jaar nooit meer dan €0,40 per kWh. Deze tarieven zijn inclusief energiebelasting en btw. Wie meer verbruikt, betaalt daarover het hogere tarief. Dat tarief stijgt waarschijnlijk, want de verlaging van de energiebelasting verdwijnt per 1 januari 2023. Ook het verlaagde btw-tarief van 9 procent eindigt op 1 januari 2023. Dat wordt weer 21 procent.

Noodfonds

Wie de energierekening niet kan betalen en daardoor in de problemen komt, kan een beroep doen op een noodfonds. Details moeten nog worden uitgewerkt.

Subsidie voor verduurzaming blijft

Voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is 288 miljoen beschikbaar in het nieuwe jaar. Huiseigenaren kunnen een bijdrage uit deze pot krijgen als ze isolatiemaatregelen hebben laten uitvoeren of een warmtepomp of zonneboiler hebben laten installeren. Voor één subsidiemaatregel die is uitgevoerd na 2 april 2022 bedraagt de subsidie 15 procent van de kosten. Voor twee maatregelen is de subsidie 30 procent, ook als de tweede maatregel een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting is.

Geen btw op zonnepanelen

Particulieren betalen geen btw als ze zonnepanelen aanschaffen en laten installeren. De administratieve rompslomp voor het terugvragen van de btw is niet meer nodig.

Eigen huis

Minder aftrek

De hypotheekrenteaftrek voor mensen met een inkomen boven de €73.031 gaat verder omlaag. Zij kunnen de rente en andere aftrekbare kosten in verband met hun eigen woning nog tegen maximaal 36,93 procent aftrekken. In 2022 was dat 40 procent.

Overdrachtsbelasting voor verhuurders omhoog

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen stijgt naar 10,4 procent (was 8 procent). Starters onder de 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting. Koopt ­iemand van 35 jaar of ouder een huis dat niet duurder is dan €440.000 om er zelf in te wonen, dan blijft de overdrachtsbelasting 2 procent.

Belasting over afgelost huis

Wie een eigen woning (bijna) helemaal heeft afgelost, mag nog 83,34 procent van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekken. Vóór 2019 mochten huiseigenaren nog het hele eigenwoningforfait aftrekken, zodat ze geen belasting hoefden te betalen over het woongenot in hun eigen woning. Dat voordeel wordt in stapjes van 3,33 procent afgebouwd tot nul.

Lager eigenwoningforfait

Voor de meeste woningen gaat het eigenwoningforfait omlaag naar 0,35 procent (was 0,45 procent). Dat betekent dat je 0,35 procent van de waarde van je woning bij je inkomen moet optellen. Door de hogere WOZ-waarde zullen veel mensen echter geen voordeel hebben van dit lagere bijtellingspercentage.

WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde gaat naar verwachting omhoog met 15 tot 16 procent. Hiermee stijgen ook het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting, want die zijn erop gebaseerd.

Ook andere woonheffingen zijn vaak van de WOZ-waarde afgeleid, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting.

AOW en pensioen

AOW stijgt

De bruto AOW-uitkering stijgt met 10,15 procent. Kijk op www.plusonline.nl/aow voor de actuele bedragen en betaaldagen.

AOW en werk

AOW’ers die een baan hebben, krijgen vanaf 1 juli 2023 nog maar 6 weken hun salaris doorbetaald bij ziekte (was 13). Wie blijft doorwerken na de AOW-leeftijd kan voortaan pensioen blijven opbouwen tot 5 jaar na de pensioendatum.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt 66 jaar en 10 maanden. In 2022 was dat nog 66 jaar en 7 maanden.

Ander inkomen

Het minimumloon en andere uitkeringen gaan, net als de AOW, met 10,15 procent omhoog. Het Centraal Planbureau verwacht dat de cao-lonen gemiddeld met 3,7 procent stijgen.

Vervoer

Reiskostenvergoeding omhoog

Werkgevers mogen personeel onbelast €0,21 per kilometer vergoeden (was €0,19). Dit bedrag geldt ook voor mensen die reiskosten willen aftrekken als bijzondere zorgkosten omdat hun partner een maand of langer wordt verzorgd in een instelling op minimaal 10 kilometer van huis. Het tarief geldt ook als je kosten aftrekt als vrijwilliger.

Subsidie elektrische auto

Vanaf 2 januari 2023 is er weer subsidie (SEPP) beschikbaar voor particulieren die in datzelfde jaar een volledig elektrische personenauto kopen of leasen. Voor een nieuwe auto is het subsidiebedrag €2950 en voor een gebruikte €2000.

Tot slot: dit wordt duurder  

Accijns op tabak

Per 1 april gaat de accijns op tabak omhoog. Een pakje van 20 sigaretten kost dan gemiddeld €9 (was €8).

Vliegbelasting

Het tarief van de vliegbelasting wordt verhoogd tot €26,43 (was €7,95) voor passagiers vanuit Nederland.

Alcoholvrije dranken

De verbruiksbelasting op alcohol-vrije dranken gaat omhoog van ongeveer €0,11 naar €0,20 per liter. ▪

Postzegels

Een brief versturen gaat €1,01 kosten voor Nederland en €1,65 voor het buitenland.

Auteur