Geen verjaring claim asbestslachtoffers

Asbest
Getty Images

Verzekeraars doen vanaf 21 oktober 2022 geen beroep meer op de absolute verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud) werkgever.

Dit hebben het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse vakbonden vastgelegd in het convenant Instituut Asbestslachtoffers. Dit verkort de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers.

Jaarlijks krijgen ruim vijfhonderd mensen de diagnose asbestziekte. Het kan lang duren voordat een patiënt ziek wordt, maar als dat gebeurt, is de ziekte heftig en de levensverwachting kort. Ongeveer drie van de vier asbestslachtoffers die zich nu melden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is veertig tot vijftig jaar geleden op het werk blootgesteld aan asbest. Desondanks is in de wet een absolute verjaringstermijn van dertig jaar opgenomen. Dat wil zeggen dat een claim verjaart na dertig jaar na de blootstelling. Wanneer een asbest slachtoffer ziek wordt, is de claim dus al verjaard.

In de praktijk deden verzekeraars nauwelijks beroep op deze verjaringstermijn. Als het wel gebeurde, was dat vaak in combinatie met een ander verweer. Nu verzekeraars geen beroep meer doen op de absolute verjaringstermijn maakt het voor het krijgen van een schadevergoeding dus niets meer uit wanneer het slachtoffer voor het laatst in aanraking is geweest met asbest.

Auteur 
Bron 
  • Verzekeraars.nl